Н. И. КОСТОМАРОВ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО В ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

  • Сергій Михайлович Куделко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ключові слова: М. І. Костомаров, Харківський університет, історіографія

Анотація

Автор аналізує оцінки результатів творчості і характеристики особистості М. І. Костомарова, які були висловлені вченими Харківського університету. Відзначається, що творча спадщина і життєвий шлях цього видатного історика незмінно привертали до себе увагу дослідників, а спектр думок про нього досить широкий. Харківські історики приділили йому більше уваги, ніж представники інших наукових центрів України (за винятком Києва), їхнім роботам, як правило, притаманний зважений підхід і прагнення осмислити роль харківського періоду в житті вченого.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Айзеншток І. Я. Українські поети-романтики / І. Я. Айзеншток // Українські поети-романтики 20-40-х років XIX cт. – К., 1968. – С. 7-64.

Астахов В. И. Курс лекций по русской историографии (до конца XIX в.) / В. И. Астахов. – Х., 1965. – 584 с.

Багалей О. Д. Отношение Н. И. Костомарова к г. Харькову и Харьковскому университету / О. Д. Багалей // Русская старина. – 1914. – Т. 160, № 12. – С. 465–480.

Багалій Д. І. Вибрані праці. У 6 т. Т. 1. – Х.: ХГІ «НУА»; «Золоті сторінки», 1999. – 600 с.

Грушевский А. С. Из харьковских лет Н. И. Костомарова / А. С. Грушевский. – СПб., 1908. – 65 с.

Доробок Миколи Костомарова: ювілейна науково-практична конференція, присвячена 180-річчю від дня народження М. Костомарова : матеріали / Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум», Харківський державний університет ім. О. М. Горького – Х.: Б. в., 1998. – 79 с.

Дутко О. М. Педагогічні погляди та науково-просвітницька діяльність М. І. Костомарова у контексті культурно-освітнього руху в Наддніпрянській Україні ХІХ століття / О. М. Дутко. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 215 с.

Записки історико-філологічного відділу ВУАН. – 1923. – Кн. II – III (1920–1922) [Неповне видання].

Историография истории СССР с древнейших времён до Великой Октябрьской социалистической революции / под ред. В. Е. Иллерицкого и И. А. Кудрявцева. – М., 1961. – С. 273.

Історіографія історії Української РСР: Програма спец. курсу для студентів іст. фак. / уклад. Б. К. Мигаль, І. К. Рибалка. – Х., 1983. – 27 с.

Карпов Г. Ф. г. Костомаров как историк Малороссии / Г. Ф. Карпов. – М., 1871. – 35 с.

Каталог III очередной юбилейной выставки. В память Н. И. Костомарова. 1885–1910. – Воронеж, 1910. – 53 с. и др.

Кісельова Ю. А. Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті / Ю. А. Кісельова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 252 с.

Костомаров Николай Иванович // Православная энциклопедия Харьковщины. – Х., 2009. – С. 257–259 ; М. І. Костомаров у Харкові / Б. П. Зайцев, С. І. Посохов // Харківський університет. – 1992. – 1 вересня; Мигаль Б. К. Костомаров Микола Іванович / Б. К. Мигаль // Вихованці Харківського університету. Біобібліогр. довідник. – Х.: Видавництво «Авто-Енергія», 2004. – С. 104-105 и др.

Кравченко В. В. Харьков / Харків: столица Пограничья / В. В. Кравченко. – Вильнюс, 2010. – 358 с.

Михайлін І. Л. Етюди про Костомарова / І. Л. Михайлін // ЗХІФТ. Нова сер. – Х., 1993. – Т. 1. – С. 51-64.

Михеева В. В. Николай Иванович Костомаров в Харькове (1833–1844). Начало пути / В. В. Михеева. – Х., 2007. – 260 с.

Памяти Костомарова: [Конф., посвящ. 175-летию со дня рождения] // Слобода. – 1992. – 29 апр. и др.

Попов П. М. М. Костомаров як фольклорист і етнограф / П. М. Попов. – К., 1968. – 113 с.

Сарбей В. Г. Костомаров Микола Іванович / В. Г. Сарбей, Є. С. Шабліовський // УРЕ. – 2-е вид. – К., 1980. – Т. 5. – С. 449.

Сарбей В. Г. Місце і роль Харківського університету у започаткуванні процесу українського національного відродження XIX – початку ХХ ст. (причинки до історії та історіографії проблеми) / В. Г. Сарбей // Харківський історіографічний збірник. – Вип. 3. Проблеми історії та методології історичної науки. – Х., 1998. – С. 84–97.

Селиванов А. Ф. Николай Иванович Костомаров / А. Ф. Селиванов. – Х., 1888 [отдельный оттиск].

Сухомлинов М. И. Уничтожение диссертации Н. И. Костомарова в 1842 г. / М. И. Сухомлинов // Древняя и Новая Россия. – 1877. – 1. – С. 42-55;

Сумцов Н. Ф. О затерянной рукописи Н. И. Костомарова / Н. Ф. Сумцов // Киевская старина. – 1891. – Т. 32, февр. – С. 316-317 и др.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. – Х.: Фоліо, 2004. – 750 с.

Харківський університет XIX – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців: У 2 тт. Т. 1 (укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв та ін.). – Х.: «Видавництво Сага», 2010. – 540 с.

Чугуй О. П. Драматургічні елементи в поетичній спадщині М. Костомарова / О. П. Чугуй // ЗХІФТ. Нова сер. – Х., 1993. – Т. 1. – С. 64–84.

Опубліковано
2018-12-04
Як цитувати
Куделко, С. М. (2018). Н. И. КОСТОМАРОВ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО В ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Харківський історіографічний збірник, 16, 122-132. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11882