ЕМОЦІЙНИЙ ВИМІР АВТОБІОГРАФІЇ М. І. КОСТОМАРОВА

  • Юлія Анатоліївна Кісельова Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ключові слова: М.І. Костомаров, емотив, емоційна навмисність, професорська культура, емоційна навігація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню «емоційної навмисності» автобіографії М.І. Костомарова (1875 р.). Автор намагається довести гіпотезу, що використання тих чи інших емотивів чи навмисна відсутність згадки певних емоцій у тексті слугували засобом конструювання автобіографії як професійного заповіту автора. «Емоційний менеджмент», репрезентований у автобіографії, корелюючи з науковими чеснотами та етичними імперативами, дозволив акцентувати увагу на науковому  значенні творчої діяльності М.І. Костомарова. З іншого боку, він надавав можливість протистояти тиску зовнішніх емоційних режимів та створювати простір «емоційної свободи» в межах тогочасної реальності для висловлювання певних суспільно-політичних ідей автора. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Автобиография Николая Ивановича Костомарова / под. ред. Н. А. Белозерской // Русская мысль. – 1885. – № 5. – С. 190–223 ; № 6. – С. 20–54.

Безрогов В. Г. Память текста: автобиографии и общий опыт коллективной памяти / В. Г. Безрогов // Сотворение Истории. Человек-Память-Текст. Цикл лекций / отв. ред. Е. А. Вишленкова. – Казань , 2001. – С. 5¬–38.

Белозерская Н. А. Николай Иванович Костомаров в 1857–1875 гг. / Н. А. Белозерская // Русская старина. – 1886. –№ 6. – С. 615–654.

Беренштам В. Воспоминания о последних годах жизни Н. И. Костомарова / В. Беренштам // Киевская старина. – 1885. – № 6. – С. 219–317.

Вашкевич Г. Воспоминания о Н. И. Костомарове / Г. Вашкевич // Киевская старина. – 1895. – № 4. – С. 34–62.

Ващенко В. Неврастенія: непрочитані історії (Деконструкція одного надпису – сеанс прочитання автомонографії М. Грушевського) / В. Ващенко. – Дніпропетровськ, 2002. – 408 с.

Грушевський М. З публіцистичних писань Костомарова / М. Грушевский // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова / за ред. акад. М. Грушевського. – К., 1928. – С. ІІІ–ХХІ.

Іващенко В. Ю. Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету ХІХ - початку ХХ ст. : дис. ... канд. іст. наук. –Харків, 2003.

Киселева Ю. А. К вопросу об этическом измерении историографической критики (на матералах Императорского Харьковского университета) / Ю. А. Киселева // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – Дніпропетровськ, 2014. – C. 211–222.

Киселева Ю. А. Ценности университетской культуры сквозь призму чувств (по воспоминаниям воспитанников и профессоров Императорського Харькоского университета) / Ю. А. Киселева // Диалог со временем. – 2017. – Вып. 60. – С. 111-127.

Корсаков Д. Из воспоминаний о Н. И. Костомарове и С. М. Соловьеве / Д. Корсаков // Вестник Европы. – 1906. – № 9. – С.221–272.

Костомаров Н. И. Автобиография / Н. И. Костомаров // Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. – К., 1989. – С. 425–651.

Костомарова А. Л. Последние дни жизни Николая Ивановича Костомарова / А. Л. Костомарова // Киевская старина. – 1895. – № 4. – С. 1–19.

Кулиш А. Несколько встреч с Н.И. Костомаровым / А. Кулиш // Киевская старина. – 1885. – № 6. – С. 255–262.

Мордовцев Д. Л. Исторические поминки по Н. И. Костомарову / Д. Л. Мордовцев // Русская старина. – 1885. – № 6. – С. 617–648.

Назиров Р. Г. Фигура умолчания в русской литературе / Р. Г. Назиров // Поэтика русской и зарубежной литературы: Сборник статей. – Уфа, 1998. – С. 57–71. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nevmenandr.net/scientia/nazirov-umolchanie.php

Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова / зібрані заходом Академ. комісії укр. історіографії / Іст. секція Всеукр. академії наук за ред. акад. М. Грушевського. – К., 1928. – С. ХХІ, 315.

Николай Иванович Костомаров. По воспоминаниям Алины Леонтьевны Костомаровой // Автобиография Н. И. Костомарова. – М., 1922. – С. 5–116.

Пінчук Ю. Мемуарна спадщина М. І. Костомарова / Ю. Пінчук // Вибрані студії з костомаровознавства. – К., 2012. – С. 178–186.

Подорожный Н. Из памятной книжки (воспоминания о Н. И. Костомарове) / Н. Подорожный // Киевская старина. – 1895. – № 4. – С. 20–33.

Портнова Т. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції другої половини ХІХ століття / Тетяна Портнова. – Дніпропетровськ, 2016. – 240 с.

Посохов С. И. Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII - первая половина XIX вв.) / С. И. Посохов. – Харьков, 2014. – 364 с.

Юнге Е. Воспоминания о Н. И. Костомарове / Е. Юнге // Вестник Европы. – 1910. – № 11. – С. 151–157.

Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.) / О. Ясь. – К., 2014. – Ч.1. – 587 с.

Reddy M. William. The Navigation Of Feeling. A Framework For The History Of Emotion. – Cambridge, 2001. – 380 p.

Опубліковано
2018-12-04
Як цитувати
Кісельова, Ю. А. (2018). ЕМОЦІЙНИЙ ВИМІР АВТОБІОГРАФІЇ М. І. КОСТОМАРОВА. Харківський історіографічний збірник, 16, 101-121. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11881