М.І. КОСТОМАРОВ У РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ НАРАТИВІВ

  • Олег Іванович Журба Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: М.І. Костомаров, українська національна історіографія, федеративна концепція, регіональна історіографія, історіографічний наратив

Анотація

 

Представлені основні способи включення творчості М.І. Костомарова в історію історичної науки. Визначено, що сучасний український історіографічний наратив залучає спадщину історика до конструювання історії національної історичної думки, не враховуючи загальноімперський історіографічний контекст. Водночас російські історіографи розглядають творчість М.І. Костомарова як продукт виключно імперського інтелектуального середовища. Зазначено, що можливі альтернативи історіографічних крайнощів закладені в потенціалі самої ідейної спадщини видатного історика.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Багалій Д.І. Нарис української історіографії за доби февдалізму й доби капіталістичної /Д.І. Багалій // Багалій Д.І. Вибрані праці.  Х., 2001.  Т. 2.  662 с.

Боярченков В.В. Историки-федералисты: Концепция местной истории в русской мысли 20  70-х годов ХІХ века / В.В. Боярченков.  СПб., 2005.  256 с.

Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії / Д.І. Дорошенко.  Прага, 1923. – 221 с.

Журба О.І. «Національне» та «регіональне» у модерних репрезентаціях історії українського історіописання / О.І. Журба // Український гуманітарний огляд. – 2013. – Вип. 18. – С. 950.

Журба О.І. Історіографічний процес другої половини XVIII – першої половини XIX ст. як передісторія українського історіописання / О.І. Журба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць. – Л., 2006 – 2007. – Вип. 15 : Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. – С. 408 – 417.

Замлинский В.А. Николай Иванович Костомаров  историк / В.А. Замлинский // Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография.  К., 1990. С. 652670.

Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс лекцій / Я.С. Калакура.  К., 2012.  512 с.

Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII  початок ХХ століття) / І.І. Колесник.  К., 2000.  256 с.

Микола Костомаров: Вiхи життя i творчості. Енциклопедичний довiдник.  К., 2005.  543 с.

Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И. Костомарова. Критический очерк / Ю.А. Пинчук.  К., 1984.  190 с.

Пінчук Ю.А. Вибрані студії з костомарознавства / Ю.А. Пінчук.  К., 2012.  608 с.

Пінчук Ю.А. Костомаров Микола Іванович / Ю.А. Пінчук // Екциклопедія історії України.  К., 2008.  Т.5.  C. 227228.

Пінчук Ю.А. Микола Іванвич Костомаров. 1817  1885 / Ю.А. Пінчук.  К.: Наук. думка, 1992.  232 с.

Пінчук Ю.А. Історичні студії Миколи Костомарова як фактор формування самоусвідомлення української нації / Ю.А. Пінчук.  К., 2009.  306 с.

Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (18171885).  К.; Донецк, 2001.  568 с.

Ясь О.В. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ  80-ті рр. ХХ ст.) / О.В. Ясь.  К., 2014.  Ч.1.  587 с.

Опубліковано
2018-12-04
Як цитувати
Журба, О. І. (2018). М.І. КОСТОМАРОВ У РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ НАРАТИВІВ. Харківський історіографічний збірник, 16, 74-82. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11879