ПОСТАНОВКА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТКОВО-ЦІЛОЧИСЕЛЬНОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: економіко-математична модель, багатокритеріальна модель, виробнича діяльність, інвестиційно-інноваційна діяльність, фінансова діяльність, промислове підприємство

Анотація

У статті представлено модель підприємства з урахуванням основних видів його діяльності. Формування комплексної системи управління підприємством з адекватним відображенням у відповідних економіко-математичних моделях є ключовим завданням даного дослідження. У статті запропоновано підхід до формалізації якісно різнорідних процесів функціонування підприємства (виробничого, інноваційно-інвестиційного та фінансового) в рамках єдиної динамічної моделі. Описано перелік зовнішніх і внутрішніх вхідних і вихідних змінних, які характеризують стан підприємства в кожен момент часу. Залежність між входом і виходом запропоновано задавати за допомогою системи технологічних коефіцієнтів, що змінюються в часі. Для цього в модель введені динамічні керуючі змінні, які задають розподіл ресурсів і основних виробничих фондів між усіма можливими для застосування в даний момент часу технологічними способами виробництва продукції. Це дозволяє поряд з багатьма іншими параметрами, необхідними для аналізу ефективності діяльності підприємства, однозначно визначати як витрати всіх факторів виробництва для кожної технології в кожен момент часу, так і обсяги випуску продукції і забезпечити строгу ув'язку інноваційно-інноваційних процесів з процесами виробництва продукції і динамікою фондів. Викладені в статті прийоми інтегрування окремих технологічних способів в комплексну динамічну частково-цілочисельну оптимізаційну модель дають можливість узагальнення задачі розподілу всіх факторів виробництва і фондів між технологічними способами, які відповідають як процесам виробництва продукції і відновлення фондів, так і стадіям прийнятих до реалізації інвестиційних проєктів. Фінансова діяльність розглядається як діяльність підприємства по забезпеченню всіх виплат, передбачених обраним управлінням і, отже, режимом функціонування підприємства. Для визначення режимів фінансової діяльності підприємства в кожен момент часу в моделі передбачені керуючі параметри. У статті також описані умови реалізації кожного з розглянутих видів діяльності, які повинні бути враховані у відповідних обмеженнях моделі. Вибір оптимальних траєкторій керуючих змінних пропонується вирішувати в рамках постановки відповідної багатокритеріальної оптимізаційної задачі. У багатокритеріальній моделі, що пропонується, в якості цільових показників запропоновано використовувати інтегральні за часом величини прибутку, витрат та терміну окупності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Irina Ivchenko, Державний университет «Одеська политехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Ivchenko, I. Yu. (2008). Verbal model of synchronization of production, investment and financial activities of an industrial enterprise. Bulletin of the Odessa State Ecological University, 6, 64-74. (in Russian)

Dean, J. (1964). Capital Budgeting Top Management Policy on Plant, Equipment and Product Development. N.Y. London.

Jaaskelainen, V. (1966). Optimal Financing and Tax Policy of the Corporation. Helsinki.

Ivchenko, I.Yu. (2007). Mathematical Programming. Kiev: TSUL. (in Ukrainian)

Sokolovska, Z.М., Andrienko, V.M., Ivchenko, I. Yu. І., Klepikova, O. A., & Yatsenko, N. V. (2016). Mathematical and computer modeling of economic processes: monograph. Odessa: "Astroprint". Retrieved from http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4001. (in Ukrainian)

Vitlinsky, V. V., Tereshchenko, T. O., & Savina, S. S. (2016). Economic-mathematical methods and models optimization: Textbook. Kiev: KNEU. (in Ukrainian)

Nakonechnyi, S. I., & Savina, S. S. (2003). Mathematical program: Textbook. Kiev: KNEU. (in Ukrainian)

Blohm, H., & Liider, K. (1991). Schwachstellen im Investitionsbereich des Industriebetriebs und Wege zu ihrer Beseitigung. 7 Auf 1. Munchen.

Vitlinsky, V.V., Nakonechny, S.I., & Tereshchenko, T.O. (2001). Mathematical programming: textbook for self-study. Kiev: KNEU. (in Ukrainian)

Korolov, M.Y., Pavlenko, V.I., Savina, OV, & Timoshenko, A.G. (2007). Operations research and optimization methods: textbook. Kiev: University "Ukraine". (in Ukrainian)

Galayva, L.V., Rogoza, Sh.A., & Shulga, N.G. (2015). Preliminary operations: a guide for students of economic specialties of their own primary mortgages. Kiev: CP "Komprint". (in Ukrainian)

Zhaldak, M.I., & Trius, Yu.V. (2005). Fundamentals of the theory and methods of optimization: Textbook. Cherkasy: Brahma-Ukraine. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Ivchenko, I. (2021). ПОСТАНОВКА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТКОВО-ЦІЛОЧИСЕЛЬНОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (100), 108-115. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2021-100-11
Розділ
Моделювання, імітація та інформаційні технології в економіці й управлінні