Довіра та соціально-економічні показники: модель з урахуванням фактора релігії

  • Т. В. Меркулова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-3507-5593
  • Б. С. Коваль Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна
Ключові слова: міжособистісна довіра, інституційна довіра, кореляційний аналіз, кластерний аналіз, нейромережеве моделювання

Анотація

У роботі розглянуто наступні питання: проведено огляд дефініцій, показників довіри; сформульовані робочі гіпотези дослідження; здійснено вибір факторів, що пов’язані з індексами довіри; проведено кластерний аналіз взаємозв’язку між окремими індексами довіри та економічними показниками; проведено кореляційний аналіз взаємозв’язку між окремими індексами довіри та соціально-культурними показниками; розроблена нейронна мережа для моделювання загального індексу довіри на підставі обґрунтованого набору економічних та соціо-культурних показників.

Була перевірена гіпотеза про вплив на довіру соціально-культурних факторів, серед яких було виділено відношення до певної релігії. За допомогою кореляційного аналізу та нейросітьового моделювання було показано, що найбільш значущими релігіями, які впливають на загальній індекс міжособистісної довіри, є протестантизм та католицтво. Однак більш вагомий вплив має атеїзм.

Розроблена за даними 198 спостережень, кожне з яких являло собою країну світу за певний рік в період 1995–2014 рр., нейромережева модель дає задовільні результати у прогнозуванні загального індексу довіри на підставі факторів: ВВП на душу населення, коефіцієнт GINI, атеїзм (відсоток населення, що підтримують таке ставлення до релігії). Нейронна мережа розпізнала 89,9% даних і 90% тестової множини, що говорить про те, що мережа настроїлася і може бути використана для моделювання. Діаграма розсіювання для 5% помилки, показує, що більша частини даних знаходиться у припустимому інтервалі. Але слід відмітить, що модель дає завищену оцінку довіри для України на кінці періоду, що аналізувався. Це дає підстави для припущення, що в Україні діють ще додаткові фактори, що негативно впливають на міжособистісну довіру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Alesina, A., and E. La Ferrara, “The Determinants of Trust,” NBER working paper 7621, 2000.

Cook K.S.,Yamagishi T., Cheshire C., Cooper R., Matsuda M., and Mashima R., “Trust building via risk taking: A cross-societal experiment”. Social Psychol. Quart. 2005, 2, 68, 121–142.

Меркулова Т.В. “Экспериментальный и социологический методы измерения доверия” Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Економічна. № 1, 2014, 139-148.

OECD, “Trust”, in Society at a Glance 2011: OECD Social Indicators, OECD Publishing, 2011.

Bjornskov, C., “The Multiple Facets of Social Capital,” European Journal of Political Economy, 2006, 22(1), 22-40.

Glaeser, E., D. Laibson, J. Scheinkman, and Christine Soutter, “Measuring Trust,” Quarterly Journal of Economics, 2000, 115(3), 811-846.

Рівень довіри [Електронний ресурс]: сховище даних. - Режим доступу: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp, вільний.

Рівень довіри [Електронний ресурс]: сховище даних. - Режим доступу: http://www.europeansocialsurvey.org/, вільний.

Рівень навчання [Електронний ресурс]: сховище даних. - Режим доступу: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp, вільний.

GINI data [Електронний ресурс]: сховище даних. - Режим доступу: http://ourworldindata.org/data/growth-and-distribution-of-prosperity/income-inequality/, вільний.

GINI data [Електронний ресурс]: сховище даних. - Режим доступу: http://utip.gov.utexas.edu/data.html, вільний.

GINI data [Електронний ресурс]: сховище даних. - Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI, вільний.

GDP per capita data [Електронний ресурс]: сховище даних. - Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD, вільний

GDP per capita data [Електронний ресурс]: сховище даних. - Режим доступу: http://www.tradingeconomics.com/, вільний.

Сховище даних [Електронний ресурс]: сховище даних. - Режим доступу: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20699070~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html, вільний.

Рівень довіри [Електронний ресурс]:. - Режим доступу: https://ourworldindata.org/trust#data-quality-measurement , вільний.

Cox, James C. and Deck, Cary A., On the Nature of Reciprocal Motives. Economic Inquiry, Vol. 43, Issue 3, pp. 623-635, 2005. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=906257.

Institutional economics / red.A.Oleynik. – M.: INFRA-M, 2005. – 704.

Putman, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.; Uslaner, E.M. (2000). Producing and Consuming Trust. Political Science Quartely 115(4):569-90; Delhey, J. & Newton, K. (2003). Who Trusts? The Origins of Social in Seven Societies. European Societies 5(2):93-137.

Опубліковано
2018-06-25
Як цитувати
Меркулова, Т., & Коваль, Б. (2018). Довіра та соціально-економічні показники: модель з урахуванням фактора релігії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (94), 29-35. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2018-94-03
Розділ
Моделювання, імітація та інформаційні технології в економіці й управлінні