Про журнал

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ 
Журнал виходить 1 раз в півроку.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ
 
Цей електронний журнал підтримує політику відкритого доступу до опублікованого контенту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля  досягнення загального суспільного прогресу.

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛУ
Журнал заснований у 2015 році
(протокол засідання Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №12 від 30 листопада 2015 року)
Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 
Профілюючий факультет: - Факультет комп’ютерних наук. 
Кафедра засновник: - Кафедра безпеки інформаційних систем і технологій (БІСТ). 

Процес рецензування

Після подання авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам та профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У випадку невідповідності статті вимогам вона відхиляється.

Подані матеріали публікуються тільки після отримання позитивного відгука від рецензента, що призначається редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії журналу CS&CS – фахівці з профільної тематики, до якої належить подання/рукопис, а також запрошуються сторонні дослідники (як виключення), коло інтересів яких співпадає з тематикою поданої роботи. Рецензент оцінює подані матеріали з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів, відповідності аналізу висновкам, та приймають рішення щодо прийняття статті без змін,  після усунення зауважень або їх відхилення.

Журнал використовує механізм подвійного сліпого рецензування (авторам невідома інформація про рецензентів, а рецензентам невідомі автори).

Редколегія вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, та приймає рішення щодо можливості їх публікації.

Термін проходження процесу рецензування складає один місяць.

Після отримання авторами статей рецензій їм надається два тижні (з можливістю корекції строків за домовленістю) на усунення зауважень рецензента та редакції.

Оплата за публікацію

Оплата за подання матеріалів рукопису/статті відсутня. Оплата за оформлення та форматування матеріалів статті також відсутня.

Перевірка на наявність плагіату

Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи Unicheck.com

Ця система визначає частку запозиченого тексту за наступним показником: відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 8 слів підряд.

У разі якщо за результатами перевірки відсоток запозиченого тексту перевищують 5 %, подання відхиляється.

 ДЕКЛАРАЦІЯ OPEN ACCESS ЖУРНАЛУ

Декларація Open Access електронного журналу «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ І КІБЕРБЕЗПЕКА» (далі CS&CS). Редакція видання дотримується політики «відкритого доступу» до опублікованих матеріалів.

Під «відкритим доступом» (відповідно до Будапештської ініціативою «Відкритий доступ») редакція журналу має на увазі наступне:

- вільний доступ, через публічний Інтернет, до всіх матеріалів, що публікуються в нашому журналі;

- право кожного користувача Інтернет читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати або робити посилання на повнотекстові статті;

- проводити пошук роботами-індексаторами, вводити їх як дані в програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності будь-яких фінансових, правових і технічних перешкод (за винятком тих, які регулюють доступ до Інтернет).

Більш докладно про Будапештської ініціативи «Відкритий доступ» слід дивитися за посиланням: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/.

ЄДИНИМ ОБМЕЖЕННЯМ на відтворення і поширення, а також ЄДИНОЮ УМОВОЮ копірайту (в цій області) є безумовне право автора контролювати цілісність своєї роботи, та обов'язкове посилання на його ім'я при використанні і цитуванні його роботи (як цілком, так і окремих фрагментів).

 На сайті видання (http://periodicals.karazin.ua/cscs), а також в різних системах цитування та базах даних (ISSN, Index Copernicus і ін.) у відкритому доступі розміщуються повні тексти наукових статей журналу «CS&CS», їх складові частини та відповідні метадані.

У всіх статтях журналу «CS&CS» для кожного з авторів вказуються: - поточне місце роботи і займана посада; - науковий ступінь та вчене звання; - поштова та електронна адреса. Це забезпечує можливість безпосереднього спілкування автора з фахівцями з різних країн. Кожній статті присвоюється UDC (в перспективі DOI), а метадані що додаються містять додаткову інформацію придатну для комп'ютерної обробки та інші ідентифікатори розміщуваних матеріалів.

Більш детальна інформація про дотримання видавничої етики, нормах рецензування матеріалів, принципах ліцензування, дотримання авторського і суміжних прав, якими слід керуватися, міститься у відповідних міжнародних стандартах, професійних кодексах і посібниках. Серед них - Міжнародні стандарти Комітету з етики публікацій (Committe on Publication Ethics - COPE), Ліцензії Creative Commons, Будапештська ініціатива «Відкритий доступ», Керівництво для рецензентів видавництва Elsevier, Кодекс етики наукових публікацій та ін.