Том 17 (2014): Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

Фахове видання з історичних наук. Перелік ВАК № 16 2005 р.
Періодичність видання: один раз на рік
Мови видання: українська, російська, англійська
Обсяг: до 20 умов. друк. аркушів
Постійні рубрики
• Археологія
• Стародавній світ та середні віки
• Нова та новітня історія
• Історія України
• Історіографія та джерелознавство
Збірник є першим на території України фаховим виданням молодих вчених з історичних наук. У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняноїта всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності. Висока якість публікації видання досягається шляхом ретельного відбору й рецензування представлених робіт, які здійснюють провідні вчені історичного факультету Харківського університету. Частими гостями збірника є молоді автори з Києва, Одеси, Дніпропетровська та інших міст України а також з-за кордону.

Опубліковано: 2015-01-12

Статті