Повсякденність українських дипломатичних представництв періоду Директорії УНР (1919 – 1921 рр.)

  • Наталія Олександрівна Ластовець
Ключові слова: повсякдення, дипломатичне представництво, Директорія УНР, міжнародні відносини

Анотація

Стаття присвячена впливу повсякденності на діяльність закордонних представництв УНР періоду Директорії. Досліджений вплив побуту,  житлових умов та структури представництва на  ефективність праці українського дипломата початку ХХ століття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Веденєєв, Д. Дипломатична служба Української Народної Республіки доби Директорії / Д. Веденєєв, А. Гошуляк // Пам’ять століть. – 1998. – №1. – С. 243-258.

Винниченко, В. Відродження нації (історія української революції : марець 1917 р. – грудень 1919 р.). – Ч. 2. / В. Винниченко – К., 1990.

Липинський, В. Твори. Архів. Студії / В. Липинський. – Т. 1. – К., 2003.

Гай-Нижник, П. Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Французькою Республікою як віддзеркалення стосунків України та країн Антанти (1917–1918 рр.) / П. Гай-Нижник // Пам’ять століть. – 2007. – №2. – С.133-152.

Галаган, М. З моїх споминів (1880-ті – 1920 р.) / М. Галаган.– К., 2005.

Дацьків, І. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів 1917 – 1923 рр. / І. Дацьків – Тернопіль, 2009.

Держалюк, М. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917 – 1922 рр. / М. Держалюк – К., 1998.

Дорошенко, Д. Історія України 1917 – 1923 рр. В 2-х т.: Документально-наукове видання / Д. Дорошенко. – К., 2002.

Дорошенко, Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920 роки) / Д. Дорошенко. – К., 2007.

История Украинской ССР: в 10 т. - Т. 6: Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война на Украине (1917 – 1920). – К., 1984.

Кондратюк, В. Україна в історії міжнародних відносин / В. Кондратюк, І. Верхоляк, О. Омельченко. – Львів, 1995.

Марголин, А. Украина и политика Антанты: записки еврея и гражданина / А. Марголин. – Берлин, 1921.

Матяш, І. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, архівні документи / І. Матяш. – К., 2005.

Онацький, Є. По похилій площі. Записки журналіста і дипломата / Є. Онацький. – Ч. 1. Ч. 2. – Мюнхен, 1964.

Победа Советской власти на Украине: историческая литература / Ред. Ю. Кондуфор. – М., 1967.

Попенко, Я. Діяльність дипломатичної місії УНР у Франції (січень – червень 1920 р.) / Я. Попенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету – 2010. – №28. – С. 169-174.

Попенко, Я. Михайло Тишкевич – голова дипломатичної місії УНР у Ватикані / Я. Попенко // UcrainicaPolonica. – 2007. – №1 – С. 150-158.

Потульницький, В. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії ХVII – XX століть / В. Потульницький – К., 2002.

Прідченко, Н. Вячеслав Липинський про місце України в системі міжнародних відносин / Н. Прідченко // Історичні і політологічні дослідження –2001. – №2. – С.110-113.

Севрюк, О. Берестейський мир (уривки із спогадів) / О. Севрюк. – Париж, 1928.

Соловйова, В. Дипломатична діяльність українських національних урядів у 1917 – 1921 рр. / В. Соловйова. – К., 2006.

Стахiв, М. Україна в добi Директорiї УНР. – Т. 5: Директорiя i Антанта / М. Стахiв. – Скрентон, 1964.

Стрельський, Г. Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917–1920 рр.) : біогр. довід. / Г. Стрельський. – К., 2000.

Табачник, Д. Українська дипломатія. Нарис історії / Д. Табачник. – К., 2006.

Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали / Упор. В. Даниленко, Н. Кривець. – К., 2012.

ЦДАВО України. – Ф. 3541. – Оп. 1. – Спр. 5.

ЦДАВО України. – Ф. 3696. – Оп. 1. – Спр. 6.

ЦДАВО України. – Ф.3766. – Оп. 1. – Спр. 106.

ЦДАВО України. – Ф.3934. – Оп.1. – Спр. 20.

ЦДАВО України. – Ф.4445. – Оп. 1. – Спр. 7.

ЦДАВО України. – Ф.4456. – Оп. 1. – Спр. 1.

ЦДАВО України. – Ф.4456. – Оп. 1. – Спр. 5.

ЦДАВО України. – Ф.4472. – Оп. 1. – Спр. 2.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Ластовець, Н. (2017). Повсякденність українських дипломатичних представництв періоду Директорії УНР (1919 – 1921 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 19(1), 95-103. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/9881
Розділ
Статті