Формування основних течій болгарського національно-визвольного руху: історіографічне бачення проблеми

  • В. Свириденко

Анотація

У статті розглядається проблема виокремлення течій в болгарському національно-визвольному русі. Аналізуючи погляди різних істориків на це питання, автор виділяє точки зору, що домінують, співставляючи аргументацію їх прихильників. Використання термінів і понять («консервативний», «ліберальний», «революційно-демократичний» напрями), котрі виникли в іншому суспільному середовищі (західноєвропейському, російському), без жодного уточнення приводить до висновку про умовність застосування цих визначень стосовно Балкан. Це зумовлює наявність певної термінологічної проблеми для об’єктивного (неупередженого) аналізу політичних аспектів Болгарського Відродження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Генчев Н. Българско Възраждане / Н. Генчев. – София, 1988.
2. Генчев Н. Одеското настоятелство в борбите за освобождението на България (1856–1878 г.) / Н. Генчев // Исторически преглед. – 1972. – № 6. – С. 11-34.
3. Державин Н. С. История Болгарии / Н. С. Державин. – М.–Л., 1948. –Т. 4.: Национально-освободительное движение в Болгарии (от конца ХІІІ в. до 1877 г.).
4. Косев Д. Новая история Болгарии: Курс лекций / Д. Косев / Пер. с болг. Л. Б. Валева, Н. И. Попова, Н. Н. Соколова. – М., 1952.
5. Косев К. Априлското въстание – прелюдия към освобождението / К. Косев. – София, 2000.
6. Косев К. Кратка история на Българското Възраждане / К. Косев. – София, 2001.
7. Митев П. Българското Възраждане: Лекционен курс / П. Митев. – София, 1999.
8. Натан Ж. Болгарское возрождение / Ж. Натан / Пер. с болг. Н. Н. Соколова и С. Г. Займовского. – М., 1949.
9. Петков П. Ст. Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856–1879 г. / П. Ст. Петков. – Велико Търново, 2003.
10. Поглубко К. А. Очерки истории болгаро-российских революционных связей (60–70-е годы ХІХ века) / К. А. Поглубко. – Кишинев, 1972.
11. Попова А. А. Русская пресса о болгарском освободительном движении в 1867–68 годах / А. А. Попова // Вестник истории мировой культуры. – 1960. – № 5. – С. 98-110.
12. Сарандева Г. Втората българска легия и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа / Г. Сарандева // Етнология. – 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://oikumen-doklad.blogspot.com/2007/06/blog-рost_1611.html. Доступ – 26.12.2008.
13. Сидельников С. И. Болгарский революционный центральный комитет (1869–1872 гг.) / С. И. Сидельников. – Харьков, 1970.
Актуальныі проблеми … 2010. – Вип. 13
222
14. Стоянов И. История на Българското възраждане / И. Стоянов. – Велико Търново, 1999 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chitanka.info/lib/text/5773. Доступ – 14.01.2009.
15. Струкова К. Л. Проблема национально-освободительного движения балканских народов / К. Л. Струкова // Балканские исследования. – М., 1979. – Вып. 5: Основные проблемы балканистики в СССР. – С. 21–41.
16. Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строительства наций в Европе / М. Хрох // Нации и национализм. – М., 2002. – С. 121-145.
17. Червенков Н. Внешнеполитическая ориентация Тайного центрального болгарского комитета / Н. Н. Червенков // Балканские страны в новое и новейшее время: Сборник статей. – Кишинев, 1977. – С. 41–54.
18. Червенков Н. Об организационном становлении течения «молодых» в болгарском национально-освободительном движении во второй половине 60-х гг. ХІХ в. / Н. Н. Червенков // Известия Академии наук Молдавской ССР. – Сер. обществ. наук. – 1980. – № 2. – С. 18–26.
19. Чорній В. Історія Болгарії / В. П. Чорній. – Львів, 2007.
Опубліковано
2015-06-23
Як цитувати
Свириденко, В. (2015). Формування основних течій болгарського національно-визвольного руху: історіографічне бачення проблеми. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 13. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/717