Діяльність Харківської губернської надзвичайної комісії в 1920 р.: стереотипи та реальність

  • С. Труш

Анотація

У статті досліджується
питання діяльності Харківської губернської надзвичайної комісії у
1920 р. з точки зору її направленості, вмотивованості, методів та
результатів. Показано, що принципових змін, порівняно з 1919 р.,
коли у Харкові провадився «червоний терор», не сталося, тоді як в
історіографії всіляко підкреслювалася різниця. Виявлено, на
матеріалах губчека і губернського революційного трибуналу, що
Надзвичайна комісія продовжувала втілювати в життя карально-
репресивну політику, виносячи смертні вироки в позасудовому
порядку.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Архірейський Д. Антирадянська національна опозиція в УСРР в 20-ті рр.:
погляд на проблему крізь архівні джерела / Д. Архірейський, В. Ченцов //
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2004. – № 2-4. – С. 10-21.
2. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953 рр. / І. Білас. – К.,
1994. – Кн. 1.
3. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–
1941 рр.). Джерелознавче дослідження / С. Білокінь. – К., 1999.
4. ВЧК-ГПУ. Документы и материалы / Ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. – М.,
1995.
5. Голинков Д. Л. Тайные операции ВЧК / Д. Л. Голинков. – М.: Алгоритм, 2008.
6. Державний архів Харківської області (ДАХО). – Ф. Р – 203. – Оп. 2. –
Спр. 4а. – Арк. 2, 7.
7. Державний архів Харківської області (ДАХО). – Ф. Р – 203. – Оп. 2. –
Спр. 4б. – Арк. 1, 2, 45.
8. Державний архів Харківської області (ДАХО). – Ф. Р – 203. – Оп. 1. –
Спр. 290. – Арк. 1-14.
9. Золотарьов В. ЧК-ДПУ-НКВС на Харківщині: люди та долі (1919–1941) /
В. Золотарьов. – Харків, 2003.
10. Из истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 1917–1921 гг. Сборник
документов. – М., 1958.
11. Из отчета Центрального Управления Чрезвычайных Комиссий при
Совнаркоме Украины за 1920 год. К 5-му Всеукраинскому съезду Советов //
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1994. – № 1. – С. 5-11.
12. История государства и права СССР (сб. документов).– М., 1968. – Ч. II.
13. Лацис М. Я. Два года борьбы на внутреннем фронте: популярный обзор
двухгодичной деятельности Чрезвычайных комиссий по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями / М. Я. Лацис. – М., 1920.
14. Леонов С. В. Государственная безопасность России: история и современность /
С. В. Леонов. – М., 2006.
15. Маймескулов Л. Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918–1922) /
Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин, В. В. Сташис. – Харьков, 1990.
16. Мельгунов С. П. Красный терор в России: 1918–1923 / С. П. Мельгунов. – М.,
1990.
17. На защите революции. Из истории Всеукраинской Чрезвычайной комиссии
1917–1922 гг. Сб. документов и материалов. – К., 1971.
18. Отчет Центрального Управления Чрезвычайных Комиссий при Совнаркоме
Украины за 1920 год. К 5-му Всеукраинскому Съезду Советов. – Харьков, 1921.
19. Сборник отчетов Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета,
совета Народных Комиссаров, Наркоматов, Уполнаркомов и Центральных
Учреждений УССР. 6-му Всеукраинскому Съезду Советов Р., К. и
К. Депутатов. – Харьков, 1921.
20. ЧЕ-КА. Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий. – Берлин, 1922.
21. Ченцов В. В. Політичні репресії в радянській Україні в 20-ті роки /
В. В. Ченцов // НАН України, інститут історії України. – Тернопіль, 2000.
22. Шаповал Ю. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи /
Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. – К., 1997.
Опубліковано
2015-06-22
Як цитувати
Труш, С. (2015). Діяльність Харківської губернської надзвичайної комісії в 1920 р.: стереотипи та реальність. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 14. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/687