Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні: причини та наслідки (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919-1922 рр.)

  • С. Труш

Анотація

У статті досліджується проблема  ефективності  діяльності  Надзвичайної  комісії  в  контексті успішного  утвердження  при  владі  більшовиків.  Розглянуто  зміни  в структурі губернської надзвичайної комісії як реакцію керівництва на актуалізацію  певного  типу  загроз  для  влади  більшовиків.  Виявлено,
що  організаційна  гнучкість  ЧК  стала  однією  з  передумов  перемоги більшовиків на Україні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

С. Труш

Посилання

1. ВУНК в 1921 році. Загальні завдання і структура ВУНК. Отчет о
деятельности ВУЧК в 1921 году // З архівів ВУЧК‑ГПУ‑НКВД‑КГБ. –
1995. – № 1/2. – С. 69‑85.
2. ВЧК‑ГПУ:Документы и материалы. / Ред.‑сост. Ю. Г. Фельштинский. –
М., 1995.
3. ДАХО, Ф. Р – 202, оп. 2 спр. 5, арк. 26.
4. ДАХО, Ф. Р – 202, оп. 2 спр. 10, арк. 37, 128.
5. ДАХО, Ф. Р – 203, оп. 1 спр. 91, арк. 5, 6, 13, 20, 21.
6. ДАХО, Ф. Р – 203, оп. 1 спр. 290, арк. 2, 15, 20, 21.
7. ДАХО, Ф. Р – 4872, оп. 1 спр. 1, арк. 1‑2.
8. Дукельский, С.ЧК на Украине / С. Дукельский. – Эдмонтон, 1989.
9. Из истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 1917–1921 гг.:
Сб. документов. – М., 1958.
10. Из отчета Центрального Управления Чрезвычайных Комиссий при
Совнаркоме Украины за 1920 год. К 5‑му Всеукраинскому съезду
Советов // З архівів ВУЧК‑ГПУ‑НКВД‑КГБ. – 1994. – № 1. – С. 5‑11.
11. Золотарьов, В.ЧК‑ДПУ‑НКВС на Харківщині: люди та долі (1919–
1941) / В. Золотарьов. – Харків, 2003.
12. Лацис, М. Я. Два года борьбы на внутреннем фронте: популярный
обзор двухгодичной деятельности Чрезвычайных комиссий по борьбе
с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями / М. Я. Лацис. –
М., 1920.
13. Маймескулов, Л. Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918–
1922)/ Л. Н. Маймескулов,А. И. Рогожин, В. В. Сташис.– Харьков,
1990.
14. Мельгунов, С. П. Красный терор в России: 1918–1923 /
С. П. Мельгунов. – М.,1990.
15. На защите революции. Из истории Всеукраинской Чрезвычайной
комиссии 1917 – 1922 гг. Сб. документов и материалов. – К., 1971.
16. Подкур, Р. Інформаційно‑аналітична робота як один з напрямків
діяльності спецслужб в 20‑30‑х роках / Р. Подкур // З архівів ВУЧК‑
ГПУ‑НКВД‑КГБ. – 1998. – № 3‑4. – С. 342‑356.
17. Подкур, Р. Ю. За повідомленням радянських спецслужб /
Р. Ю. Подкур. – К., 2000.
18. Портнов,В. П. ВЧК (1917–1922 гг.)/ В. П. Портнов. –М., 1987.
19. Семененко, В. І.Історія Східної України: поновлення кайданів (1917‑
1922 рр.) / В. І. Семененко. – Харків, 1995.
20. Ченцов, В. Табу – на думку, заборона – на слово. За матеріалами
роботи політконтролюНК‑ДПУ у 20‑ті роки / В. Ченцов // З архівів
ВУЧК‑ГПУ‑НКВД‑КГБ. – 1994. – № 1. – С. 134‑156.
21. ЦДАГО України, Ф.– 1, оп. 20 ч. 1. спр. 166, 94, 107 арк.
22. ЦДАГО України, Ф.– 1, оп. 20 ч. 1. спр. 192, 106, 115‑116 арк.
23. Шаповал, Ю. ЧК‑ГПУ‑НКВД в Україні: особи, факти, документи /
Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. – К.: Абрис, 1997.
Як цитувати
Труш, С. (1). Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні: причини та наслідки (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919-1922 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 16. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/559