Засади двостороннього культурного співробітництва України та Польщі на сучасному етапі

  • Ю. Пачос

Анотація

В  статті  визначені  основні засади  культурного  співробітництва  України  та  Польщі  на  сучасному етапі на основі аналізу договірно-правої бази двосторонніх відносин.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ю. Пачос

Посилання

1. Васюк, А. В.Українсько‑польські відносини у сфері культури (2001 –
2010 рр.): українознавчий аспект: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. іст. наук: спец. 09.00.12 / А. В. Васюк. – К., 2012. – 16 с.
2. Декларация принципов международного культурного сотрудничества
от 4 ноября 1966 года[Електронний ресурс] // Законодавство України.
Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_067 / Доступ – 10.05.2013 р.
3. Деклараціяпро принципи та основні напрямки розвитку українсько‑
польських відносин. 13.10.1990 р. // Україна на міжнародній арені. Зб.
документів і матеріалів 1986 – 1990 рр. – К.: Україна, 1992. – С. 27 – 30.
4. Договір між Україною і Республікою Польща про добросусідство,
дружні взаємини та співробітництво (18.05.1992 р.) // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – № 43.
5. Лишко, В. В. Українсько‑польські зв’язки в галузі культури 1991 –
1999 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец.
07.00.01 / В. В. Лишко. – К., 2002. – 16 с.
6. Про примирення – в 60‑ту річницю трагічних подій на Волині //
Урядовий кур’єр. – 2003. – № 128. – 15 липня.
7. Поточний архівМіністерства культури України. – Матеріали до ХХІІ
засідання Консультаційного комітету Президентів України та Польщі.
К., 2012. – 26 с.
8. Спільна декларація Президента України і Президента Республіки
Польща // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – К.,
2006. – Т. 6. – Книга 1. – С. 875.
9. Спільназаява Президента України та Президента Республіки Польща
з приводу 60‑х роковин акції «Вісла» // Над Бугом і Нарвою. – 2007. –
№ 2.
10. Спільна заява Президентів України і Республіки Польща «До
порозуміння і єднання» // Урядовий кур’єр. – 1997. – 24 травня.
11. Тоценко, Ж. М.Співпраця в галузі культури як складова українсько‑
польських гуманітарних відносин: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. іст. наук: спец. 26.00.01 / Ж. М. Тоценко. – К., 2012. –
16 с.
12. Угода про принципи співробітництва між Україною та Республі‑кою
Польща по забезпеченню прав національних меншин від 01.02.94
[Електронний ресурс] // Законодавство України. Офіційний сайт
Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/616_194 / Доступ – 12.05.2013 р.
Як цитувати
Пачос, Ю. (1). Засади двостороннього культурного співробітництва України та Польщі на сучасному етапі. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 16. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/556