Масове закриття церков на Харківщині як складова частина антирелігійної кампанії кінця 1920-х – початку 1930-х рр.

  • Юрій Петрович Волосник
Ключові слова: антирелігійна кампанія, атеїстичний наступ, закриття церков, спротив, віруючі і духовенство

Анотація

 У статті досліджуються причини широкомасштабного атеїстичного наступу радянської держави на релігійні конфесії на Харківщині в умовах зламу непу. Розкрито методи, за допомогою яких атеїстична влада боролася проти релігії і церкви. Проаналізовано форми спротиву духовенства і віруючих процесу закриття храмів і зняття церковних дзвонів. Зроблено висновок, що процес масового закриття церков і молитовних будинків був однією з найважливіших складових антирелігійної кампанії тоталітарної влади на рубежі 1920-х 1930-х рр.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Архиєпископ Ігор Ісіченко. Історія Христової Церкви в Україні. Харків, 2003.

Архиепископ Онуфрий (Легкий). История Харьковской епархии. 1799–2009. Харьков, 2009.

Бабенко Л. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 – середина 1950-х рр.). Полтава, 2014.

Безвірник: Популярно-науковий антирелігійний двотижневик. Харків, 1929– 1930.

Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Москва, 1990.

Вітринська О. В. Політика радянської влади щодо юдаїзму в Україні в 1921– 1929 роках: автореф. дис... канд. іст. наук. Харків, 2016.

ДАХО. ф. Р–408. Оп. 8. Спр. 1912.

ДАХО. ф. Р–564. Оп. 4. Спр. 48.

ДАХО. ф. Р–845. Оп. 2. Спр. 609.

ДАХО, ф. Р–845. Оп. 3. Спр. 3026.

ДАХО. ф. Р–845. Оп. 8. Спр. 145.

ДАХО. ф. Р–845. Оп. 8. Спр. 154.

ДАХО. ф. Р–845. Оп. 8. Спр. 161.

ДАХО, ф. Р–946. Оп. 3. Спр. 99.

Матвиенко М. Харьковская епархия. Краткий очерк истории // Православная энциклопедия Харьковщины. Харьков, 2009. С. 5–56.

Наказ Харківській міській раді робітничих, солдатських і червоноармійських депутатів ХІІ скликання. Харків, 1931.

Одинцов М. И. Государство и церковь. 1917–1918. Москва, 1991.

Русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фотоматериалы. Москва, 1996.

Пащенко В., Киридон А. Більшовицька держава і православна церква в Україні 1917–1930-ті рр. Полтава, 2004.

Силантьев В. И. Большевики и православная церковь на Украине в 20-е годы. Харьков, 1998.

Сталин И. В. Сочинения. Т. 10. Москва, 1949.

Сталин И. В. Сочинения. Т. 11. Москва, 1949.62

Сталин И. В. Сочинения. Т. 12. Москва, 1949.

Ярославский Е. Развернутым фронтом. О задачах и методах антирелигиозной пропаганды. Москва, 1929.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Волосник, Ю. П. (2020). Масове закриття церков на Харківщині як складова частина антирелігійної кампанії кінця 1920-х – початку 1930-х рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 22, 53-62. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/15879