«Cтатистика в нас шкутильгає…» Сталінська політика щодо органів обліку та статистики СРСР: історіографічний аспект»

  • Євген Олександрович Кравченко
Ключові слова: статистика, історіографія, Великий Терор, маніпуляції

Анотація

Проаналізовано наукові розвідки, що стосуються становлення відносин сталінського режиму зі статистичними органами радянської держави. Виділено репрезентативні концепти, що відображають зміну обробки економічних та демографічних даних протягом 1930-х рр. Окремим кейсом розглянуто літературу, присвячену відновленню пам’яті про репресований «цвіт української демографії».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антонов, А. История отечественной демографии: как и зачем она извращается антинаталистами / А. И. Антонов // Демографические исследования. – М.: КДУ, 2009. – С. 37–67.

Блюм, А. Бюрократическая анархия. Статистика и власть при Сталине / А. Блюм, М. Меспуле. – М.: РОССПЕН, 2006.

Вишневский, А. Трудное возрождение демографии / А. Г. Вишневский // Социологический журнал. – 1996. – №1. – С. 93–116.

Гейер, М. Ввведение. После тоталитаризма. Сравнительный анализ сталинизма и нацизма/ М. Гейер, Ш. Фицпатрик // За рамками тоталитаризма.

Сравнительные исследования сталинизма и нацизма. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2011. – С. 6–51.

Мерков, А. История санитарной и медицинской статистики в СССР / А.Мерков // Советская статистика за полвека 1917–1967 / А. Мерков. – М.: Изд. «Наука» 1970. – С. 219–272.

Плошко, Б. История статистики: учеб. пособие / Б. Г. Плошко, И. И. Елисеева. – М.: Статистика, 1990.

Процюк, С. Золота доба української демографії / С. Процюк// Сучасність. – 1981. – № 12. – С. 41–60.

Селегень, Г. Демографічна наука в Україні / Г. Селегень // Визвольний шлях. – 1954. – №1 – С. 53–62.

Селегень, Г. Демографічна наука в Україні / Г. Селегень // Визвольний шлях. – 1954. – № 2 – С. 55–61.

Стешенко, В. Корчак-Чепурковский – рыцарь украинской демографии: тернистый путь ученого: [Електронний ресурс] / В. Стешенко – Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/2012/0519/nauka01.php. Доступ – 03.04.2018 р.

Стешенко, В. Михаил Васильевич Птуха как демограф 1884–1961: [Електронний ресурс] / В. Стешенко – Режим доступу: http://demoscope. ru/weekly/2012/0519/nauka01.php. Доступ – 23.06.2018 р.

Стешенко, В. А. Томилин как демограф: [Електронний ресурс] / В. Стешенко – Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/2003/099/nauka 02.php. Доступ – 25.04.2018 р.

Стешенко, В. Аркадий Михайлович Мерков (1899-1971): [Електронний ресурс] / В. Стешенко – Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/2004/0143 /nauka02.php. Доступ – 23.08.2018 р.

Тольц, М. Тайны советской демографии: [Електронний ресурс] / М. Тольц – Режим доступу до ресурсу: http://www. demoscope.ru/weekly /2004/017 1/analit06.php . Доступ – 16.07.2018 р.

Шейнин, О. Статистика и идеология в СССР: [Електронний ресурс] / О. Б.Шейнин. – Режим доступу: http:/ /www.biometrica. tomsk.ru /kolmo go ro v/Доступ – 10.03.2018 р.

Davis, R. The crooked mirror of Soviet economic statistics / R. W. Davis, S. G. Wheachcroft // The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – С. 24–38.

Seltzer, W. Politics and statistics: independence, dependence or interaction? / W.Seltzer. // DESIPA working paper series. – 1994. – №6. – С. 1–45.

Опубліковано
2019-04-17
Як цитувати
Кравченко, Є. (2019). «Cтатистика в нас шкутильгає…» Сталінська політика щодо органів обліку та статистики СРСР: історіографічний аспект». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 21, 104-114. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/12600