Українська еміграція в ЧСР. Повсякденне життя працівників медичної сфери міжвоєнного періоду

  • Зубко Євгенівна Ольга
Ключові слова: українська еміграція, міжвоєнна Чехословаччина, медицина, повсякденність

Анотація

На еміграцію в ЧСР з політичних причин вийшло 119 українських лікарів. Їхній вихід за кордон мав як свої переваги, так і свої недоліки. Перші полягали в тому, що не потрібно було змінювати свій фах, перевчатися. Водночас недоліком емігрантського буття була побутова невлаштованість. Українським медикам, як і іншим вихідцям, довелося вирішувати питання житла, харчування, одягу та дозвілля. Вирішення останніх показало, що медична повсякденність була цілком регламентованим явищем, у просторі якого уживалися виробничі, політичні та ідеологічні потреби міжвоєнного часу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Геніюш, Л. Споведзь. / Л. Геніюш. Падрыхтоўка тэксту, прадмова, каментарыі М. М. Чарняўскага. – Мінск, 1993. 213 с.

Іванис, В. Стежками життя. Спогади. Книга V. На чужині. /В. Іванис. – Новий Ульм. – Німеччина, 1962. 275 с.

Зубко, О. Матеріально-побутове життя українських пражан у 1921-1939 роках: помешкання, харчування, одяг /О. Є. Зубко// Часопис української історії. – 2018. – Вип. 38. – С. 31–38.

Зубко О. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923–1933 рр.). Дисертація кандидата історичних наук. – Київ. – 2010. – 224 с.

Зубко, О. Слухи, сплетни и мифы в среде белоруской пражской эмиграции (1921-1939) /О. Зубко// Studia Białorutenistyczne – 11/2017. – DOI: 10.17951/ sb.2017.11.93 S.93–108.

Ковалëв, М. Повседневная жизнь российской эмиграции в Праге в 1920-1930-е годы: исторические очерки. /М. В. Ковалëв. – Саратов. – 2014. –113 с.

Королів-старий В. Згадки про мою смерть. /В. Королів-старий. – Торонто. – 1961. – Випуск 169. – 407 с.

Коцур, Н. Спілка українських лікарів в Чехословаччині (20-40 рр. ХХ ст.): науково-організаційна та громадська діяльність. /Н. Коцур // Переяславський літопис. – Вип. 10. – 2016. – С. 136–145.

Наріжний, С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. – 1918–1939 рр. / С. Наріжний. – Ч. І. Прага. –1942.– 607 с.

Нездійминога М. П. Лікарський Вісник. /М. П. Нездійминога. – Огайо. – 1964. – Ч. 1 (32). – 45 с.

Прохода, В. Записки непокірного. Книга ІІ. На чужині. Національно культурна діяльність, боротьба за існування. З перебування на чужині. / В. Прохода. – Новий Ульм. – Німеччина, 1972. – 275 с.

Суровцева, Н. Спогади. /Н. Суровцева. – Київ. – 1996. – 432 с.

Український Медичний Вісник. Неперіодичний часопис клінічної та суспільної медицини. – Ч. 5-6. – Серпень 1925. – Прага. – 104 с.

Шрамченко, Л. Українське, білоруське та грузинське студентство на високих школах ЧСР. Статистичний нарис. /Л. Шрамченко. – Подєбради. –1926. – 36 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві (ЦДАВОВУ). – Ф. 4411 (Спілка українських лікарів в м. Празі (1922–1940)). – Оп. 1. – Спр. 19. – 87 арк.

ЦДАВОВУ в м. Києві. – Ф. 3972. – Оп. 1. – Спр. 245. – 12 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України м. Київ. (ЦДАГО України). – Ф. 269. – Оп.1. – Спр. 170. – 14 арк.

Яворський, А. Професійні громадські об’єднання українських емігрантів у Чехословаччині (1923-1939)./ Автореферат дис… на здобуття ступеню канд. іст. наук. – Львів. – 2017. – 28 с.

Опубліковано
2019-04-12
Як цитувати
Ольга, З. (2019). Українська еміграція в ЧСР. Повсякденне життя працівників медичної сфери міжвоєнного періоду. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 21, 30-41. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/12569