Образи інтелігенції в карикатурах журналу «Крокодил» у 1953-1964 рр.

  • Оксана Миколаївна Гела
Ключові слова: інтелігенція, карикатура, образ, «Крокодил»

Анотація

У статті розглядається проблема репрезентації інтелігенції в карикатурах журналу «Крокодил». Автором встановлено, що найбільш уживаною була категорія творчої інтелігенції, а образи, як правило, були представлені з негативно-комічною конотацією і створювалися на підставі протиставлення фізичної і розумової праці.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/article055456.html. Доступ – 11.11.2017 р.

Вихавайнен, Т. Внутренний враг: борьба с мещанством как моральная миссия русской интеллигенции / Т. Вихавайнен. – СПб., 2004.

Еремеева, Е. Изучение советского юмористического дискурса с помощью технологий баз данных: на материалах журнала «Перец» и советских политических анекдотов [Электронный ресурс] / Е. Еремеева. – Режим доступа: http://kleio.asu.ru/2013/4/hcsj-42013_14-24.pdf. Доступ – 15.10.2017 р.

Касьянов, Г. Інтелігенція як носій національної ідеї і культури. Історіографічні і джерелознавчі проблеми [Электронный ресурс] / Г. Касьянов. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN &IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_ ist_2004_8_3.pdf. Доступ – 15.10.2017 р.

Крокодил. – 1954. – №7.

Крокодил. – 1954. – №8.

Крокодил. – 1954. – №11.

Крокодил. – 1954. – №15.

Крокодил. – 1954. – №17.

Крокодил. – 1954. – №35.

Николаева, М. Динамика образа врага в советском плакате (1917-1941) и модели идентификации советского человека / М. Николаева // Диалог со временем. – 2012. – № 39. – С. 372-386.

Плаггенборг, С. Революция и культура. Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма / С. Плаггенборг. – СПб., 2000.

Постановление Президиума ЦК КПСС «Письмо ЦК КПСС к партийным организациям «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских, враждебных элементов»» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. coldwar.ru/hrushev/postanovleniye-ob-usilenii-politicheskoy-raboti.php. Доступ – 15.10.2017 р.

Фокин, А. Советская смеховая культура в эпоху «развернутого строительства коммунизма» / А. Фокин // Вестник Челябинского государственного университета. – 2007. – №. 13. – С. 125-130.

Стыкалин, С., Кременская, И. Советская сатирическая печать 1917- 1963: справочник. – М., 1963.

Опубліковано
2018-11-28
Як цитувати
Гела, О. М. (2018). Образи інтелігенції в карикатурах журналу «Крокодил» у 1953-1964 рр. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 20, 98-107. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/11742