Психоемоційні та особистісні особливості підлітків зі сколіозом

Соломія Ігорівна Коломієць

Анотація


Метою дослідження було визначення характерних особливостей психоемоційної та особистісної сфери підлітків, які мають сколіотичні прояви різного ступеня вираженості. Для реалізації поставленого завдання було використано теоретико-методологічний аналіз проблеми, а також соціально-демографічний, статистичний і клініко-психологічний методи. Вибірка дослідження включала 169 осіб (85 дівчат і 84 юнаки) віком 14–16 років, у яких було діагностовано сколіоз різного ступеня. Аналіз отриманих даних дозволив виявити переважання у групах обстежених депресії різного ступеня тяжкості. При цьому встановлено, що у переважної більшості підлітків з III і IV ступенем сколіозу спостерігалися депресивні прояви помірного і важкого рівня. Встановлено також, що майже всі пацієнти цієї категорії мали низькі
показники за факторами «Оцінка», «Сила» і «Активність». Що стосується ставлення до хвороби, то в обстежених переважали дезадаптивні типи: сенситивний, неврастенічний, тривожний і меланхолійний.


Ключові слова


Підлітки, сколіоз, психоемоційні особливості, особистісні особливості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гитт В. Д. Здоровый позвоночник. Лечение нарушений осанки и телосложения, сколиозов, остеохондрозов / В. Д. Гитт. – М. : ЦПФС «Единение», 2010. – 128 с.

Садовая Т. Н. Скрининг деформаций позвоночника у детей как компонент охраны здоровья населения / Т. Н. Садовая, И. А. Цыцорина // Политравма. – 2011. – № 3. – С. 23–28.

Михайленко Г. В. Огляд сучасних підходів до застосування засобів фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі / Г. В. Михайленко, В. Т. Рубан, Т. Г. Рубан // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 3. – С. 154–157.

Саломова Ф. И. Особенности физического развития школьников с нарушениями осанки / Ф. И. Саломова // Профилактическая и клиническая медицина. 2008. – № 4. – С. 48–50.

Dewald R. Spіnal Deformіtіes / R. Dewald. – Publіcatіon : Thіeme, 2011. – 861 p.

Сутула А. В. Ставлення батьків щодо розвитку порушень постави дітей / А. В. Сутула // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – № 5 (2). – С. 131–135.

Хватова М. В. Лабильность нервной системы подростков и ее психологические и физиологические корреляты / М. В. Хватова, А. Д. Ноздрачев // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 3, Биология. –2007. – № 3. – С. 54–64.

Weіnsteіn S. L. Adolescent іdіopathіc scolіosіs / S. L. Weіnsteіn // The Lancet. – 2008. – Vol. 371(9623). – P. 1527.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика / Д. Я. Райгородский. – М. : Бахрах-М, 2011. – 672 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.