Аналіз динаміки поширеності та захворюваності на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в Україні за період 1990–2014 років

Любов Михайлівна Маркозова, Ігор Володимирович Лінський, Олексій Валерійович Бараненко

Анотація


Проведено аналіз динаміки поширеності та захворюваності на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в Україні за період 1990–2014 років. У результаті роботи встановлено, що відносна кількість гострих та хронічних розладів внаслідок уживання психоактивних речовин порівняно з іншими розладами психіки протягом 5 років залишається майже незмінною. Показник захворюваності на стани алкогольної залежності знизився у 2014 році майже у 2 рази відносно 2008 року. Динаміка захворюваності на залежність від алкоголю та інших психоактивних речовин має протилежний характер: певне її зростання на алкогольну залежність супроводжується зниженням захворюваності від інших психоактивних речовин. Регіональний розподіл захворюваності на психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання алкоголю має мозаїчний характер з приблизно однаковим представленням як у переважно
аграрних областях півночі та заходу, так і в індустріальних областях сходу і півдня країни. Поширеність нарко-токсикоманій у 2014 році має чітку зональність.


Ключові слова


Поширеність, захворюваність, психоактивні речовини, алкоголь.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пелипас В. Е. Проблемные ситуации в сфере профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков / В. Е. Пелипас, Л. Н. Рыбакова, М. Г. Цеглин // Вопросы наркологии. - 1998. – № 4. – С. 64-67.

American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. – Washington D. C. : American Psychiatric Association, 1997. – 3rd ed. (DSM – 111 – R ).

American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders. – Washington, D.C. : American Psychiatric Association, 2000. – 4th ed. (DMS – TV – TR).

United States Department of Health and Human Services : Tenth Special Report to Congress on Alcohol and Health // Accessed. – 2006. – September 22.

Максимова Н. Ю. Безпека життєдіяльності. Соціально- психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії: навчальний посібник для вузів / Н. Ю. Максимова. – Київ : Либідь, 2006. – 327 с.

Хобзей М. К. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю та інших психоактивних речовин в Україні. Стан наркологічної допомоги населенню України : iнформаційно аналітичний огляд за 1990-2010 рр. / М. К. Хобзей, О. М. Колякова, О. М. Зінченко [та ін.]. – Київ – Харків : Плеяда, 2011. – 138 с.

Волошин П. В. Епідемії алкоголізму та наркотоксикоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України : aналітично-статистичний довідник 1990-2008 рр. / П. В. Волошин, М. В. Голубчиков, І. В. Лінський, О. І. Мінко [та ін.]. – Харків : Плеяда, 2009. – 168 с.

Мандель А. И. Распространенность и патоморфоз алкоголизма и опийной наркомании в Западной Сибири : aвтореф. дисс. на соискание ученой степени д.м.н. / А. И. Мандель. – Томск, 2000. – 44 с.

Волошин П. В. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та стан наркологічної допомоги населенню України : інформаційно-аналітичний огляд за 1990-2010 рр. / П. В. Волошин, Н. О. Марута, І. В. Лінський [та ін.]. − Харків : Строков Д. В., 2011. − 144с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.