Обдарованість як наукове поняття та соціально-психологічний феномен

  • Elizaveta Podolskaya Харківський гуманітарний університет «Народна українська академия», 27 ул. Лермонтовская, Харьков 61024, Украина, https://orcid.org/0000-0003-1407-7044
  • Yuliya Eremenko Харківський фізико-математичний ліцей № 27, 12/14 Мар'їнська вул., Харків, Україна, eremenko27@ukr.net
Ключові слова: обдарованість, обдарована дитина, індивідуальний розвиток, соціалізація, творчі здібності

Анотація

У статті здійснюється аналіз феномену обдарованості як інтегральної якості особистості, що містить у собі її здібності, знання, вміння та навички, що забезпечують потенційну можливість досягнення успіху в тій чи іншій сфері діяльності. Рівень розвитку, якісна своєрідність і характер обдарованості розглядаються як результат взаємодії спадковості і соціального середовища. Виокремлюються сутнісні характеристики обдарованих дітей. Обґрунтовується необхідність створення системи наукового супроводу процесу діагностики та розвитку дітей, які володіють підвищеним рівнем креативності і таланту. Розкривається соціальний зміст державної програми допомоги обдарованим дітям, узагальнюється досвід роботи освітніх закладів Харкова з обдарованою учнівською молоддю. Окреслюються перспективи соціологічного аналізу носіїв обдарованості.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Elizaveta Podolskaya, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академия», 27 ул. Лермонтовская, Харьков 61024, Украина,

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних дисциплін

Yuliya Eremenko, Харківський фізико-математичний ліцей № 27, 12/14 Мар'їнська вул., Харків, Україна, eremenko27@ukr.net

директор 

Посилання

1. Івах C. М. Педагогічні умови формування творчої особистості підлітка в сучасній загальноосвітній школі / С. М. Івах // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. Вип. 33 / Криворіз. держ. пед. ун-т ; за ред. З. П. Бакум ; [редкол.: З. П. Бакум та ін.]. – Кривий Ріг : КДПУ. – С. 316−323.

2. Podolskaya E. Education as the Matrix of Relationships and Conditions = Освіта як матриця відносин і станів / Podolskaya Elisaveta, Nazarkina Victoriya // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Харків, 2014. – № 201. – С. 199–204.

3. Антонова О. Є. Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу: монографія / О. Є. Антонова. – Житомир: Житомир. держ. ун-т, 2005. – С. 431−456.

4. Богоявленская Д. Б. Рабочая концепция одаренности / Д. Б. Богоявленская // Вопросы образования. – 2004. – №2. – С. 5−95.

5. Сагалакова А. Б. Специфіка соціально-психологічних проблем обдарованих випускників України / А. Б. Сагалакова, Н. Б.
Соколовська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 2. – С. 68–72.

6. Панфилов А. Подготовка учителя к работе с одаренным
и детьми / А. Панфилов // Педагогика. – 2004. – №2. – С. 99–100.

7. Липова Л. Специфіка навчання обдарованих дітей / Л. Липова, Л. Морозова, Л. Луценко // Рідна школа. – 2003. – № 7.– С. 8−11.

8. Подольская Е. А. Образовательные технологии: смысл и основные принципы / Е. А. Подольская // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Х., 2014. – Т. 20. – С. 18–25.

9. Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки. Проект «Обдарована молодь» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kharkivosvita.net.ua/document/2447

10. Назарко О. И. Формирование «жизненной компетенции» интеллектуально одаренных учащихся / О. И. Назарко. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – С. 293−296.
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Podolskaya, E., & Eremenko, Y. (2016). Обдарованість як наукове поняття та соціально-психологічний феномен. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 103-107. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6544
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді