Університетська освіта в контексті класичної та постнекласичної наукових парадигм

  • Valentyna Podshyvalkina Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 24/26, Французький бульвар, Одеса, 65058, Україна, podshyvalkina@hotmail.com https://orcid.org/0000-0003-2828-5928
Ключові слова: університетська освіта, класична наукова парадигма, постнекласична наукова парадигма, контекстна освіта

Анотація

У статті аналізуються особливості функціонування університетської освіти в контексті класичної та постнекласичної наукових парадигм. Підкреслюється, що класична парадигма визначила сучасну дидактику вищої школи, для якої характерні принципова дисциплінарна диференціація, орієнтація на монізм, фундаменталізм, елементаризм, редукціонізм, лінійність і статичність. Згідно з ідеалами і нормами постнекласичної науки важливе значення набувають інтегратизм, холізм, поліфундаментальність, додатковість, нестаціонарність, синергізм, що зумовлюють транзит вищої освіти до трансдисціплінарності, контекстності, до забезпечення соціогуманітарної безпеки. Особлива увага акцентується на проблемі контекст носі університетської підготовки фахівців, зокрема виокремлюються п’ять можливих векторів розвитку контекстної освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Valentyna Podshyvalkina, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 24/26, Французький бульвар, Одеса, 65058, Україна, podshyvalkina@hotmail.com

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної та прикладної психології 

Посилання

Бауман З. Текучая современность / З. Бауман ; Пер. с англ. С. А. Комарова ; под ред. Ю. В. Асочакова. — СПб. [и др.] : Питер, 2008. — 240 с.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну/ пер. с нем. В. Седельника и Н. Федоровой; послесл. А. Филиппова. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.

Гидденс Э.Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь / Энтони Гидденс. – М. : Весь мир, 2004. – 120 с.

Кун Т. Структура наукових революцій / Т. Кун. – К. : Port-Royal, 2001. – 228 с.

Степин В. С. Научная рациональность в техногенной культуре : типы и историческая рациональность / Степин В. С. // Вопросы философии, 2012. – № 5. – 8-26 с.

Фливберг Б. О недоразумениях, связанных с кейс-стади / Фливберг Б. // Социологические исследования, 2005. – № 4. – С. 110-120.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Podshyvalkina, V. (2015). Університетська освіта в контексті класичної та постнекласичної наукових парадигм. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 126-129. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4482
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді