Основні теоретичні підходи до визначення кар’єри в західній науковій літературі

  • Tatyana Baidak Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, bajdack@list.ru https://orcid.org/0000-0001-7616-0949
  • Victoria Bolotova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, vicblt@mail.ru https://orcid.org/0000-0003-2123-9777
Ключові слова: кар’єра, теоретичні підходи до кар’єри, «об’єктивістський» підхід, «суб’єктивістський» підхід

Анотація

Статтю присвячено питанням генези та еволюції концептуального визначення поняття «кар’єра» в західній науковій літературі. Зазначено, що теоретичні підходи до визначення кар’єри представлені двома напрямами: «суб’єктивістським» та «об’єктивістським». Для «суб’єктивістського» напрямку характерним є висвітлення кар'єри як індивідуального досвіду, пов'язаного з трудовою діяльністю конкретної людини. Такий погляд на кар’єру розкриває її сутність через призму індивідуальних устремлінь, цінностей, бажань, задоволеності життям і т. п. Для «об’єктивістського» напряму характерним є розгляд кар'єри як об'єктивного соціального феномену, пов'язаного як з вертикальними, так і з горизонтальними переміщеннями індивіда у різних сферах його життєдіяльності, перш за все службовій та професійній. В межах теорій, які відносяться до цього напряму, сконцентровано увагу на зовнішніх проявах кар’єрного зростання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Tatyana Baidak, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, bajdack@list.ru

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології і політології

Victoria Bolotova, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, vicblt@mail.ru

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології і політології 

Посилання

Иванов В. Ю. Управление карьерой менеджера: необходимость и основное содержание / В. Ю. Иванов // Менеджмент в России и за рубежом. – 1998. – № 5.

Сорокин П. С. Карьера руководителей нижнего и среднего звена российских бизнес-организаций как социальное явление [Електронний ресурс] / П. С. Сорокин. – Режим доступу: http://www.hse.ru/data/2013/05/20/1297246700/dis.sorokin.pdf

Parsons F. Choosing a vocation [Електронний ресурс] / F. Parsons. Режим доступу: https://archive.org/stream/.

Super D.E. Career education and the meaning of work./ D.E. Super Washington: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education. U.S. Govt. Print. Off., 1976.

Arthur M. B., Hall D.T., Lawrence B.S. Handbook of career theory. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press / M. B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence, 1989.

Patton W., McMahon M. Career Development and Systems Theory [Електронний ресурс] / W. Patton, M. McMahon. – Режим доступу: https://www.sensepublishers.com/media/1934-career-development-and-systems-theory.pdf.

Tyler Leona E. Toward a workable psychology of individuality. [Електронний ресурс] / Leona E. Tyler. – Режим доступу: http://psycnet.apa.org/psycinfo/1960-03597-001

Bimrose J. Institute for Employment Research [Електронний ресурс] / J. Bimrose. – Режим доступу: http://www.guidance-research.org/EG/impprac/ImpP2/new-theories/life-is

Savickas M. Career constraction: Developmentl theory of vocational behavior. San Francisco:Jossey-Bass, 2002

Минаев О.К. Менеджмент деловой карьеры в современном мире [Електронний ресурс] / О.К. Минаев. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-delovoy-kariery-v-sovremennom-mire

Blustein D. L. (2006). A new perspective for career development, counseling, and public policy. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2006.

Arthur M. B., Khapova S. N., Wilderom C. P. Career success in a boundaryless career world / M. B. Arthur, S. N. Khapova, C. P. Wilderom //Journal of organizational behavior. – 2005. – Vol. 26. – №. 2.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Baidak, T., & Bolotova, V. (2015). Основні теоретичні підходи до визначення кар’єри в західній науковій літературі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 46-50. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4466
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології