Основні теоретичні підходи до визначення кар’єри в західній науковій літературі

  • Tatyana Baidak Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, bajdack@list.ru https://orcid.org/0000-0001-7616-0949
  • Victoria Bolotova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, vicblt@mail.ru https://orcid.org/0000-0003-2123-9777
Ключові слова: кар’єра, теоретичні підходи до кар’єри, «об’єктивістський» підхід, «суб’єктивістський» підхід

Анотація

Статтю присвячено питанням генези та еволюції концептуального визначення поняття «кар’єра» в західній науковій літературі. Зазначено, що теоретичні підходи до визначення кар’єри представлені двома напрямами: «суб’єктивістським» та «об’єктивістським». Для «суб’єктивістського» напрямку характерним є висвітлення кар'єри як індивідуального досвіду, пов'язаного з трудовою діяльністю конкретної людини. Такий погляд на кар’єру розкриває її сутність через призму індивідуальних устремлінь, цінностей, бажань, задоволеності життям і т. п. Для «об’єктивістського» напряму характерним є розгляд кар'єри як об'єктивного соціального феномену, пов'язаного як з вертикальними, так і з горизонтальними переміщеннями індивіда у різних сферах його життєдіяльності, перш за все службовій та професійній. В межах теорій, які відносяться до цього напряму, сконцентровано увагу на зовнішніх проявах кар’єрного зростання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Tatyana Baidak, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, bajdack@list.ru

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології і політології

Victoria Bolotova, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, vicblt@mail.ru

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології і політології 

Посилання

Иванов В. Ю. Управление карьерой менеджера: необходимость и основное содержание / В. Ю. Иванов // Менеджмент в России и за рубежом. – 1998. – № 5.

Сорокин П. С. Карьера руководителей нижнего и среднего звена российских бизнес-организаций как социальное явление [Електронний ресурс] / П. С. Сорокин. – Режим доступу: http://www.hse.ru/data/2013/05/20/1297246700/dis.sorokin.pdf

Parsons F. Choosing a vocation [Електронний ресурс] / F. Parsons. Режим доступу: https://archive.org/stream/.

Super D.E. Career education and the meaning of work./ D.E. Super Washington: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education. U.S. Govt. Print. Off., 1976.

Arthur M. B., Hall D.T., Lawrence B.S. Handbook of career theory. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press / M. B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence, 1989.

Patton W., McMahon M. Career Development and Systems Theory [Електронний ресурс] / W. Patton, M. McMahon. – Режим доступу: https://www.sensepublishers.com/media/1934-career-development-and-systems-theory.pdf.

Tyler Leona E. Toward a workable psychology of individuality. [Електронний ресурс] / Leona E. Tyler. – Режим доступу: http://psycnet.apa.org/psycinfo/1960-03597-001

Bimrose J. Institute for Employment Research [Електронний ресурс] / J. Bimrose. – Режим доступу: http://www.guidance-research.org/EG/impprac/ImpP2/new-theories/life-is

Savickas M. Career constraction: Developmentl theory of vocational behavior. San Francisco:Jossey-Bass, 2002

Минаев О.К. Менеджмент деловой карьеры в современном мире [Електронний ресурс] / О.К. Минаев. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-delovoy-kariery-v-sovremennom-mire

Blustein D. L. (2006). A new perspective for career development, counseling, and public policy. Mahwah, NJ: Erlbaum, 2006.

Arthur M. B., Khapova S. N., Wilderom C. P. Career success in a boundaryless career world / M. B. Arthur, S. N. Khapova, C. P. Wilderom //Journal of organizational behavior. – 2005. – Vol. 26. – №. 2.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Baidak, T., & Bolotova, V. (2015). Основні теоретичні підходи до визначення кар’єри в західній науковій літературі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 46-50. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4466
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології