Держава: соціологічна рефлексія за М. Вебером

  • Valeriy Burega Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, vburega51@gmail.com
Ключові слова: держава, влада, соціальний інститут, соціальна організація

Анотація

У статті зроблено спробу співвіднесення класичних соціологічних уявлень про державу та специфіку функціонування державної влади з сучасними реаліями української державності. Зроблено висновок про незмінність сутності держави та актуальність в наші дні положень, сформульованих ще М. Вебером. Висловлено думку про те, що виникаючи як соціальний інститут, держава в процесі розвитку трансформується в соціальну організацію. У сучасних умовах створення нових держав на пострадянському просторі відбувалося як створення соціальних організацій. При цьому, типи соціальної дії за М. Вебером при їх застосуванні для аналізу контексту сучасної української державності дозволяють відмітити, що характерним для неї являється очікування та підтримка населенням ціле раціонального типу. Але ці очікування не завжди виправдовуються у зв’язку з тим, що до них додаються риси та відповідний влив афективного типу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Valeriy Burega, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, vburega51@gmail.com

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології 

Посилання

Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем. / Макс Вебер [cост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко]. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.

Социология в России / [под ред. В. А Ядова. – перераб. и дополн]. – М. : Изд-во Института Социологии РАН, 1998. – 696 с.

Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля / П. Бурдье // Поэтика и политика. Альманах Роcсийско-французского центра социологии и философии РАН. – М. : Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1999. – С.125-166.

Якуба Е. А. Социология: Учебное пособие [для студентов] / Е. Я. Якуба. – Х. : Изд-во «Kонстанта», 1996. – 192 с.

Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічній моніторинг [за ред. В. Ворони, М. Шульги]. – К. : Інститут соціології НАН України, 2013. – 566 с.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Burega, V. (2015). Держава: соціологічна рефлексія за М. Вебером. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 41-45. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4465
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології