Відчуття щастя в самооцінках українців

  • Oleh Borodenko Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв), вул. 68 Десантників, 10, Миколіїв, 54000, Україна https://orcid.org/0000-0002-8835-7471
Ключові слова: щастя, благополуччя, відчуття щастя, цінності, самооцінки українців, Причорноморський регіон України

Анотація

Щастя розглядається як важлива соціологічна категорія. Починаючи з Аристотеля, щастя традиційно концептувалось в європейській рефлексії як головна мета людського життя, як результат розвитку людини (евдемонічне трактування). Разом із тим, в історії соціології сформувалося спрощене розуміння щастя як суб'єктивного комплексу відчуттів (гедоністичне трактування). У статті акцентовано увагу на актуальності проблематики щастя як предмета соціологічних досліджень. Концепт щастя осмислюється як особливо значущий, ключовий показник, що поєднує в собі суб'єктивні та об'єктивні характеристики життєвого світу людини як невід'ємної складової соціуму. Оцінюються сучасні емпіричні методики, які дозволяють вийти на новий рівень розуміння ролі щастя в житті людини. Стаття містить результати вторинного аналізу соціологічних вимірювань щастя, проведених в Україні в останні роки, в тому числі в контексті вивчення цінностей і ціннісних орієнтацій. Згідно з результатами досліджень, негативні події, що відбуваються в Україні протягом останнього періоду, не мали прямого впливу на самооцінки відчуття щастя, що може пояснюватися несформованістю «концепту щастя» в українців (Є. Головаха), а також превалюванням сімейних цінностей в загальній ієрархії цінностей. Публікуються та аналізуються результати анкетного опитування, проведеного на кафедрі соціології Чорноморського національного університету імені Петра Могили в травні 2018 року. Згідно з отриманими даними, переважна більшість жителів трьох центрів Причорноморського регіону (Миколаїв, Одеса, Херсон) вважає себе щасливими людьми. Разом з тим, відчуття щастя у жителів регіону обумовлюється більшою мірою особистими факторами і не пов'язане безпосередньо з благополуччям суспільства, що можна розцінювати як досить небезпечну тенденцію, один із симптомів наростаючої атомізації суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oleh Borodenko, Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв), вул. 68 Десантників, 10, Миколіїв, 54000, Україна

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціології, olegborodenko9@gmail.com

Посилання

Aristotle (2009) The Nicomachean Ethics. Transl. David Ross. Oxford: Oxford University Press.

Toshchenko, Zh. (2015) Sociology of life as a theoretical concept. Sotsiologicheskie issledovaniya. №1. Р. 106-116 [in Russian]

Argyle, M. (1987) The psychology of happiness. London: Methuen.

Spencer, H. (1981) The Man versus the State: With Six Essays on Government, Society, and Freedom. Indianapolis: The Caxton Printers Ltd.

Durkheim, E. (1960) The Division of Labor in Society. Transl. George Simpson. Illinois: The Free Press of Glencoe.

Sorokin, P. (1992) Sociological progress and the principles of happiness. Man, civilization, society. Moscow: Politizdat [in Russian]

Cieslik, M. (2015) ‘Not Smiling but Frowning’: Sociology and the ‘Problem of Happiness’. Sociology. 49 (3). Р. 422-437.

Sayer, A. (2011) Why Things Matter to People: Social Science, Values and Ethical Life. Cambridge: Cambridge University Press [online]. Avaliable at: https://doi.org/10.1017/CBO9780511734779

Edgar, F. Borgatta (eds.) (2000) Encyclopedia of Sociology. 2nd ed. NY: Macmillan Reference. Vol. 2.

Veenhoven R. (2017) World Database of Happiness: Continuous register of scientific research on subjective enjoyment of life. Rotterdam: Erasmus University [online]. Avalible at: http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl (Last accessed: 10.10.2019)

Veenhoven, R. (2017) Bibliography of Happiness. World Database of Happiness. Rotterdam: Erasmus University [online]. Avalible at: http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_bib/bib_fp.php (Last accessed: 10.10.2019)

Balakireva, O. M. (2007) Transformation of value orientations in the Ukrainian society. Ukrainian society. №2 (19). Р. 7-19 [in Ukrainian]

Population of Ukraine in 1990-2010 [online]. Avalible at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html (Last accessed: 23.11.2019) [in Ukrainian]

The total fertility rate (per 1000 inhabitants), 1950-2017. Demoscope Weekly. №833-834. 2019 [online]. Avalible at: http://www.demoscope.ru/weekly/app/app4087.php (Last accessed: 23.11.2019) [in Russian]

Fertility by age groups of mothers [online]. Avalible at: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/varval.asp?ma=000_0303&ti=0303.%20%CD%E0%F0%EE%E4%E6%F3%E2%E0%ED% (Last accessed: 23.11.2019) [in Ukrainian]

The number of abortions per 100 live births, 1960-2016. Demoscope Weekly. №833-834. [online]. Avalible at: http://www.demoscope.ru/weekly/app/app40ab.php (Last accessed: 23.11.2019) [in Russian]

Paniotto, V., Sakhno, J. and Piaskovska, A. (2018) The Dynamics of the Level of Happiness and its Determinants: Ukraine 2001-2017. Sociology: Theory, Methods, Marketing. №1. Р. 84-102 [in Ukrainian]

63% of Ukrainians consider themselves to be happy-polls [online]. Avalible at: http://www.radiosvoboda.org/a/news/29389793.html (Last accessed: 16.10.2019) [in Ukrainian]

What Ukrainians do not have enough to be happy [online]. Avalible at: https://zaxid.net/chogo_brakuye_ukrayintsyam_shhob_stati_shhaslivimi_n1358171 (Last accessed: 16.10.2019) [in Ukrainian]

Trust in civic organizations is growing, and it falls catastrophically to power, a research [online]. Avalible at: http://zik.ua/news/2018/08/02/dovira_dogromadskyh_organizatsiy_zrostaie_a_do_vlady_katastrofichno_padaie__1378577 (Last accessed: 16.10.2019) [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Borodenko, O. (2020). Відчуття щастя в самооцінках українців. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 43(-), 41-49. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2019-43-05
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства