Соціальні наслідки big data: даніфікація соціального життя

  • Olga Kyslova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, https://orcid.org/0000-0003-2241-1313
Ключові слова: великі дані, даніфікація, майнінг життя, диктатура даних

Анотація

Стаття присвячена аналізу соціальних наслідків стрімкого поширення великих даних, які у сукупності поступово призводять до формування нової фази еволюційного розвитку цивілізації – суспільства, заснованого на даних (datafied society). Показано, що головним чинником соціальних трансформацій є даніфікація (datafication), яка передбачає переведення у кількісну форму (в «дані») всіх явищ та аспектів оточуючого світу, навіть таких, що раніше мислилися винятково «якісними», кількісно не оцінюваними: людських дій, відносин, бажань, настроїв тощо. У цьому контексті змінюється інтерпретація «даних», вони перестають бути тим, що дано, що існує незалежно від чого б то не було. Сьогодні дані «виробляються», «видобуваються» з соціального життя. При цьому їхнє виробництво зумовлюється двома факторами: 1) зовнішньою інфраструктурою, за допомогою якої вони збираються, обробляються та зберігаються; 2) специфікою генерування їхньої вартості (цінності), що включає перш за все монетизацію, а крім того, засоби державного контролю, культурне виробництво, громадянські можливості тощо. Сьогодні все частіше говорять про розвиток нового напряму інтелектуального аналізу даних, що отримав назву «майнінг життя» («life mining»), під яким розуміють вилучення шаблонів з комбінованих цифрових слідів, залишених людьми в інтернеті, і прогнозування на їх основі реальних результатів: майбутніх дій і емоційних станів; відновлення відсутньої інформації, наприклад, особистої інформації, яку людина не хотіла б оприлюднити. Наявність інструментів «майнінгу життя» та дедалі ширше їхнє застосування призводить до масового привласнення соціального життя тими, хто володіє великими даними, до формування феномену диктатури даних. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба залучення соціологів до дискусій відносно соціальних наслідків великих даних, а також до прогнозування потенційних шляхів розвитку нашого суспільства, оскільки без цього неможливий опір тим, хто прагне встановити диктатуру даних та створити суспільство безпрецедентного нагляду та контролю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olga Kyslova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри методів соціологічних досліджень соціологічного факультету, olga.kyslova@karazin.ua

Посилання

Денисюк С. Г., Косюк Б. О. Технологія Big Data: переваги та ризики. Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2019/paper/view/6730.

Кислова О. М., Берднік К. О. Нові медіа як комунікативні технології XXI століття: наслідки мережевізації та інтелектуалізації комунікацій. Соціальні технології: заради чого? Яким чином? З яким результатом? Одеса: Одеський національний університет імені І .І. Мечнікова, 2015. С. 277-288.

Кислова О. М. Великі дані в контексті дослідження проблем сучасного суспільства. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». Випуск 42, 2019. C. 59-68. URL: https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/14869.

Костюченко Ю. Не обмежувати, а змінюватись: виклики еволюції у світі загальнодоступних Big Data. InformNapalm. 2018. URL: https://informnapalm.org/ua/vyklyky-evolyutsiyi-u-sviti-zagalnodostupnyh-big-data/.

Майер-Шенбергер В., Кукьер К. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим / пер. с англ. Инны Гайдюк. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. URL: https://rutlib5.com/book/7832/p/6.

Некрасов В., Корнієнко Я. Як запобігти появі класу «непотрібних людей» і цифровій диктатурі. Економічна правда. 16 вересня 2019. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/09/16/651670/.

Харари Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего / переклад з англ. А. Андреев. М.: Синбад, 2018. URL: https://reader.bookmate.com/vKF6v9bb.

Abiteboul S., Stoyanovich J. Transparency, Fairness, Data Protection, Neutrality: Data Management Challenges in the Face of New Regulation. Journal of Data and Information Quality (JDIQ). Vol. 11(3), 2019. Р 15. URL: https://hal.inria.fr/hal-02066516/file/1903.03683.pdf.

Brooks D. The philosophy of data. New York Times. 02.05.2013. URL: http://www.nytimes.com/2013/02/05/opinion/brooks-the-philosophy-of-data.html.

Chakravorti B., Bhalla A., Chaturvedi R. S. Which Countries Are Leading the Data Economy? Harvard Business Review. 2019. URL: https://hbr.org/2019/01/which-countries-are-leading-the-data-economy

Couldry, N., Mejias, U. A. Datafication. Internet Policy Review. Vol. 8 (4), 2019. URL: https://policyreview.info/concepts/datafication

Couldry N., Mejias U. A. Making data colonialism liveable: how might data’s social order be regulated? Internet Policy Review. Vol. 8 (2), 2019. URL: https://policyreview.info/articles/analysis/making-data-colonialism-liveable-how-might-datas-social-order-be-regulated.

Cuquet M., Vega-Gorgojo G., Lammerant H., Finn R. Societal impacts of big data: challenges and opportunities in Europe. 2017. URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1704/1704.03361.pdf.

Dencik L. Understanding the Datafied Society by Decentring Data. iCS Symposium. 2018. URL: https://snurb.info/node/2424.

Hintz A., Dencik L., Wahl-Jorgensen K. (). Digital citizenship in a datafied society. Medford: Polity Press, 2018.

Katzenbach C., Ulbricht L. Algorithmic governance. Internet Policy Review. Vol. 8 (4), 2019. URL: https://policyreview.info/concepts/algorithmic-governance

Kitchin R. The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures & Their Consequences. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Kosinski M., Stillwell D., Graepel T. Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior. PNAS. 2013. URL: http://www.pnas.org/content/early/2013/03/06/1218772110.full.pdf.

Kosinski M., Wang Y., Lakkaraju H., Leskovec J. Mining big data to extract patterns and predict real-life outcomes. Psychological methods. Vol. 21(4), 2016. Р. 493–506. URL: https://psycnet.apa.org/fulltext/2016-57141-003.html.

Kyslova, O. N., Berdnyk, Е. А. New media as a formation factor for digital sociology: the consequences of the networking in the society and the intellectualization of the communications. Study of Changing Societies: Study of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus. Vol. 3 (7), 2013. Р. 67-106. URL: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/scs.2013.2013.issue-3/scs-2014-0154/scs-2014-0154.pdf.

Lyon D. Surveillance, Snowden, and big data: Capacities, consequences, critique. Big Data & Society. Vol. 1(2), 2014. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951714541861.

Mayer-Schönberger V. Big data’s bright and dark sides. Skoll World Forum. 2013. URL: http://archive.skoll.org/2013/03/19/big-datas-bright-and-dark-sides/?series=how-can-big-data-have-a-social-impact.

Moya B. Today politics is about the struggle of controlling the flows of data, and that might give birth to Data Dictatorships. 2019. URL: https://medium.com/privateid/modern-dictatorships-and-the-fall-of-liberal-democracy-a-global-system-ruled-by-data-oligarchs-fc0988739588.

Schäfer M. T., Van Es K. F. The datafied society: Studying culture through data. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.

van Dijck J. Datafication, Dataism and Dataveillance: Big Data Between Scientific Paradigm and Ideology. Surveillance & Society, Vol. 12 (2), 2014. Р. 197–208. URL: https://www.researchgate.net/publication/283985880_Datafication_Dataism_and_Dataveillance_Big_Data_Between_Scientific_Paradigm_and_Ideology

van Dijck J. (2017). In data we trust? The implications of datafication for social monitoring. MATRIZes. Vol. 11 (1). Р. 39-59. URL: https://www.researchgate.net/publication/317255516_In_data_we_trust_The_implications_of_datafication_for_social_monitoring.

Weerkamp W., De Rijke M. Activity prediction: A twitter-based exploration. In SIGIR workshop on time-aware information access. 2012. URL: https://pure.uva.nl/ws/files/2475778/163223_taia2012_activities.pdf.

Wigan M. R., Clarke R. Big data's big unintended consequences. Computer. Vol. 46(6), 2013. P. 46-53 URL: http://www.rogerclarke.com/DV/BigData-1303.html.

Yeung K. Algorithmic regulation: A critical interrogation. Regulation & Governance. Vol. 12 (4), 2018. Р. 505-523. URL: https://www.researchgate.net/profile/Karen_Yeung/publication/318820255_Algorithmic_regulation_A_critical_interrogation/links/5a7d99cd0f7e9b9da8d8e1e2/Algorithmic-regulation-A-critical-interrogation.pdf.

Zicari R. V. Big Data and Artificial Intelligence: Ethical and Societal Implications. Whither Artificial Intelligence? Debating the Policy Challenges of the Upcoming Transformation. Science Policy Paper No. 3. Frankfurt am Main: Mercator Science-Policy Fellowship-Programme. 2018. Р. 45-51.

Zuboff, S. Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. Journal of Information Technology, Vol. 30(1), 2015. Р. 75–89. URL: https://cryptome.org/2015/07/big-other.pdf.

Zuboff, S. The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. Profile Books, 2019. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=W7ZEDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT14&dq=Shoshana+Zuboff&ots=dor5EXRAu_&sig=_CJOLFKZMwZCFAYyz7bXS1CeCwc&redir_esc=y#v=onepage&q=Shoshana%20Zuboff&f=false.

Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Kyslova, O. (2020). Соціальні наслідки big data: даніфікація соціального життя. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 43(-), 26-33. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2019-43-03
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології