Великі дані в контексті дослідження проблем сучасного суспільства

  • Olga Kyslova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, https://orcid.org/0000-0003-2241-1313
Ключові слова: великі дані, даніфікація, даніфіковане суспільство, цифрові методи

Анотація

Стаття присвячена аналізу феномену великих даних та ролі, яку вони відіграють у дослідженні сучасного суспільства. Схарактеризовано еволюцію трактування великих даних та показано, що початкова технічна конотація великих даних пов’язана з підкресленням надзвичайності їхніх об’ємів, які не дозволяють здійснювати обробку звичними методами та інструментами, зазнала значних трансформацій, що обумовлені включенням людського компонента. Наразі великі дані розуміються як сукупність цифрових слідів, які залишають люди, коли використовують інформаційні технології: здійснюють інтернет-серфінг, завантажують мобільні додатки чи музику, спілкуються з друзями в соціальних мережах, користуються GPS, купують товари в інтернет-магазинах тощо. Великі дані генеруються інтернетом, проте вони містять інформацію не стільки про інтернет, скільки про суспільство та суспільні процеси, які відображаються в інтернеті. Іншими словами, великі дані – даніфікована інформація про все і про всіх. Показано, що великі дані є новим джерелом інформації як про навколишній світ, так й про розвиток суспільних процесів, що робить їх цінною базою емпіричних соціологічних досліджень. Проте емпіричні дослідження на основі великих даних неможливі без вирішення низки методологічних питань, зокрема питань «перепрофілювання» методів обробки онлайнових даних, які використовуються інтернет-платформами, з метою вирішення соціологічних завдань. Це призводить до необхідності розвитку «цифрових методів» – нового напрямку в сфері методології соціологічного аналізу, що формується у зв’язку з широким поширенням великих даних. Підкреслено, що повсюдна даніфікація змінює суспільство та перевизначає людське існування в епоху великих даних, у зв'язку з чим неможна розглядати великі дані поза контекстом їхнього «темного боку». Зроблено висновок, що сьогодні нагальною проблемою є залучення соціологічної спільноти до розробки справедливої політики даних.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olga Kyslova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри методів соціологічних досліджень соціологічного факультету, olga.kyslova@karazin.ua

Посилання

Ботсман Р. Китайське попередження — як працює соціальний рейтинг на основі Big Data, 2017. URL: https://www.imena.ua/blog/big-data-big-brother-china

Губа К. Большие данные в социологии: новые данные, новая социология? Социологическое обозрение. Т. 17 (1)., 2018. С. 213-236.

Докучаев К. Google знает о вас всё: 14 вещей, которые могут вас удивить, 2017. URL: https://blog.themarfa.name/google-znaiet-o-vas-vsio/

Кислова О. Н. Интеллектуальный анализ данных: история становления термина. Український соціологічний журнал. №1-2, 2011. С. 83-94.

Кислова О. Н. Быть или не быть цифровой социологии? Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». № 1045, 2013 С. 9-15.

Кислова О. Н. Дополненная реальность сквозь призму интернет-практик современного студенчества. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Випуск 20, 2014. С. 351-356.

Кислова О. Н. Социология в контексте вызова «больших данных»: роль интеллектуального анализа данных в становлении новых подходов к социологическим исследованиям. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». № 1148, 2015. С. 57-62.

Кислова О. Н., Николаевская А. М. Концепция дополненной реальности: от технологии к социологии. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». Т. 37, 2016. С. 49-54.

Саріогло В. Г. Великі дані як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи. Статистика України. № 4, 2016. С.12-19.

Boyd D., Crawford K. Critical Questions for Big Data: Provocations for a cultural, technological and scholarly phenomenon. Information, Communication & Society. Vol. 15 (5), 2013. Р. 662-679.

Burrows R., Savage M. After the crisis? Big Data and the methodological challenges of empirical sociology. Big data & societ. Vol. 1(1), 2014. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951714540280

Cambridge Dictionary URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/big-data.

Chen Y., Yan F. Centuries of sociology in millions of books. The Sociological Review. Vol. 64 (4), 2016 Р. 872-893.

De Mauro A., Greco M., Grimaldi M. What is Big Data? A Consensual Definition and a Review of Key Research Topics. AIP Conference Proceedings. Vol. 1644 (1), 2015 Р. 97-104.

Dencik L. Understanding the Datafied Society by Decentring Data. iCS Symposium. 2018. URL: https://snurb.info/node/2424.

Di Salvo P. (2019). The role of whistleblowing in the datafied society. URL: https://en.ejo.ch/digital-news/technology/the-role-of-whistleblowing-in-the-datafied-society/

Ericsson E. The Impact of Datafication on Specific Landscapes. 1st ed. [ebook] London: Ericsson, Imperial College Business School & UK’s Sustainable Society Network, 2014. URL: https://www.ericsson.com/assets/local/news/2014/4/the-impact-of-datafication-on-strategic-landscapes.pdf

Foster I., Ghani R., Jarmin R. S., Kreuter F., Lane J. Big data and social science: A practical guide to methods and tools. London, UK/New York, NY: CRC Press, 2016.

Hintz A., Dencik L., Wahl-Jorgensen K. Digital citizenship in a datafied society. John Wiley & Sons, 2018.

Hopkins B., Evelson B. Forrester: Big data – start small, but scale quickly. Computer Weekly, 2012. URL: http://www.computerweekly.com/opinion/Forrester-Big-Data-Start-Small-But-Scale-Quickly

Jurgenson N. When atoms meet bits: Social media, the mobile web and augmented revolution. Future Interne. № 4(1), 2012. Р. 83-91.

Marres N. Digital Sociology The Reinvention of Social Research. Cambridge: Polity Press, 2017.

Mayer-Schönberger V., Cukier K. Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think. Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

Metzler K., Kim D. A., Allum N., Denman A. Who is doing computational social science? Trends in big data research (White paper). London, UK: SAGE Publishing, 2016.

Pentland A. Social Physics: How Good Ideas Spread. The Lessons from a New Science. New York: The Penguin Press, 2014.

Pentland А. Reinventing society in the wake of big data systems, 2012 URL: http://edge.org/conversation/reinventing-society-in-the-wake-of-big-data.

Press G. A Very Short History of Big Data, 2013 URL: http://www.forbes.com/sites/gilpress/2013/05/09/a-very-short-history-of-big-data.

Redden J. Democratic governance in an age of datafication: Lessons from mapping government discourses and practices. Big Data & Society. Vol. 5 (2), 2018. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951718809145.

Resnyansky L. Conceptual frameworks for social and cultural Big Data analytics: Answering the epistemological challenge. Big Data & Society. Vol. 6(1), 2019. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951718823815

Rogers R. A. The End of the Virtual: Digital Methods. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.

Rogers R. Digital methods for web research. Emerging trends in the social and behavioral sciences: An interdisciplinary, searchable, and linkable resource, 2015. Р. 1-22.

Rogers, R. Doing Digital Methods. SAGE Publications Limited, 2019.

Ruppert E., Isin E., Bigo D. Data politics. Big Data & Society. Vol. 4(2). 2017. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951717717749

Schäfer M. T., Van Es K. F. The datafied society: Studying culture through data. Amsterdam University Press, 2017.

Shaw R. Big data and reality. Big Data & Society. Vol.1(4), 2015. Р. 1-4.

Snee H., Hine C., Morey Y., Roberts S., Watson H. Digital Methods for Social Science: An Interdisciplinary Guide to Research Innovatio. Palgrave Macmillan, London, 2015.

The Oxford English dictionary. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/big_data

Venturini T., Bounegru L., Gray J., Rogers R. A reality check (list) for digital methods. New media & society. Vol. 20(11), 2018. Р. 4195-4217.

Venturini T., Latour B. The Social Fabric: Digital footprints and quali-quantitative methods. Proceedings of future en seine, 2009. Р. 87-103

Venturini T., Rogers R. API-Based Research or How can Digital Sociology and Journalism Studies Learn from the Facebook and Cambridge Analytica Data Breach. Digital Journalism, 2019. Р. 1-9.

Опубліковано
2019-12-11
Як цитувати
Kyslova, O. (2019). Великі дані в контексті дослідження проблем сучасного суспільства. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 42(-), 59-68. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2019-42-06
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства