Cоціальна інтеграція, консолідація та довіра у суспільствах ризику: кейс автостопу та його евристичні можлисвості

  • Dmytro Russu Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна https://orcid.org/0000-0001-9184-3326
Ключові слова: довіра, суспільства ризику, соціальна консолідація, автостоп, мобільності

Анотація

У статті аналізується феномен довіри в ризикогенних суспільствах на прикладі автостопу як практики безкоштовних подорожей на попутному нерейсовому транспорті. Підкреслюється, що саме довіра є фундаментальною складовою актуалізації автостопу як соціокультурного феномену та практики, альтернативної по відношенню до інших видів просторової мобільності. Досліджуються процеси виникнення та відтворення міжособистісної довіри в суспільствах ризику. Приділяється увага взаємозумовленості персоніфікованої довіри та довіри до соціальних інститутів. Розглядаються теоретичні підходи до вивчення ризику та довіри, що представлені в роботах таких дослідників, як У. Бек, Е. Гідденс, Н. Луман, П. Бурдьє. Розглядається автомобіль як основний інструмент здійснення практик автостопу. Підкреслюється, що у сучасному світі він виконує як практичну, так і символічну функції: просторового переміщення та підтримки соціального статусу індивіда. Аналізується історичний досвід розвитку автостопу на державному рівні та спроб його інституціоналізації. На прикладі стратегії двох держав (СРСР та ФРН) показано, що такий досвід був досить успішним. Акцентується увага на висвітленні автостопу в засобах масової інформації, які формують негативний дискурс про цей феномен. Розглядається роль автостопу у формуванні міжособистісної довіри. Демонструється, що автостоп сприяє конструюванню позитивного образу «іншого», а також створює ситуацію, в якій довіра стає основним компонентом соціальних відносин, без якого вони принципово неможливі. Формулюється висновок про те, що процес інституціоналізації автостопу як усталеної соціокультурної практики може посприяти соціальній консолідації сучасного українського суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Dmytro Russu, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна

аспірант кафедри соціології, russudim1994@gmail.com

Посилання

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. Москва, 2000. 383 с.

Довіра громадян України до суспільних інститутів. 2018. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/2018_06_press_release_ua.pdf (дата обращения 23.09.2019).

Общество без доверия : монография / п Киев, 2014. 338 с.

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. Москва, 2004. 120 с.

Штомпка П. Социология социальных изменений. Москва, 1996. 416 с.

Бауман З. Текучая современность. Санкт-Петербург, 2008. 240 с.

Tucker S. Persian Gulf War Encyclopedia: A Political, Social, and Military History. Santa Barbara: ABC-Clio, 2014. 607p.

Ковалевич Д. Торговая война между Китаем и США. Что ждет Украину? 2019. URL:

https://ukraina.ru/exclusive/20190808/1024558309.html (дата обращения 01.10.2019)

Луман Н. Общество как социальная система. Москва, 2004. 232 с.

Гарфинкель Г. Концепция и экспериментальные исследования «доверия» как условия стабильных согласованных действий. Социологическое обозрение. 2009. Т. 8, № 1. С. 3-25.

Парсонс Т. Система современных обществ. Москва, 1998. 270с.

Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий. Социологический журнал. 2000. № 1/2. С. 16-35

Бурдьё П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3., № 5. С. 60-74. URL:

https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205039/ecsoc_t3_n5.pdf#page=60 (дата обращения 23.09.2019).

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. № 3. 2001 С. 121-139.

Гидденс Э. Последствия современности. Москва, 2011. 343 с.

Furedi F. Culture of Fear: Risk-taking and the Morality of Low Expectation. London: Continuum, 2002. 204 p.

Rinvolucri M. Hitch-hiking. Cambridge: The author, 1974. 108 p.

Chesters G., Smith D. The Neglected Art of Hitch-hiking: Risk, Trust and Sustainability. Sociological Research Online. №3. 2001. P. 1-9.

Michaels R. Transactions and Strategies: Economics for Management. Cengage Learning, 2010. P. 21-23.

Урри Д. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия. Москва, 2012. 336 с.

Jasper J. Restless Nation: Starting Over in America. Chicago: University of Chicago Press, 2000. 276 p.

Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Touchstone, 2001. 544 p.

Sheller M., Urry J. The City and the Car. International Journal of Urban and Regional Research. 2000. №4. P. 737-757.

Greenley J., Rice D. Female Hitchhiking: Strain, Control, and Subcultural Approaches. Sociological Focus. 1974. №7. P 87-100.

Список стран по количеству автомобилей на 1000 человек. URL:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_автомобилей_на_1000_человек(дата обращения 23.09.2019)

Барт Р. Мифологии. Москва, 2008. 351 с.

Шанин В. А. Хитч-хайкинг: автостопом по США и Европе. Санкт-Петербург, 1994. С. 17

Федоров Н. Водители и автостоп. За рулем. №7. 1963. С. 22.

Опубліковано
2019-12-11
Як цитувати
Russu, D. (2019). Cоціальна інтеграція, консолідація та довіра у суспільствах ризику: кейс автостопу та його евристичні можлисвості. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 42(-), 69-76. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2019-42-07
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства