До проблеми обдарованості як асинхронного розвитку в контексті інклюзивного підходу

  • О. П. Демченко
  • І. О. Поліщук
Ключові слова: інклюзивний підхід, обдарованість, особливі освітні потреби, асинхронне розвиток, діти з успішністю нижче їх можливостей

Анотація

Показано суперечність між формальним визнанням обдарованих дітей категорією осіб з особливими  потребами та недостатньою увагою до них в контексті практичної організації інклюзивної освіти. Проаналізовано й узагальнено сучасні підходи до розуміння обдарованості як асинхронного розвитку, з’ясовано прояви такого психологічного явища в процесі розвитку обдарованої особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Теплов Б. М. Способности и одаренность / Б.М. Теплов // Избр. труды : в 2 т.. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 1. – С. 15-42.

Silverman L. K. The moral sensitivity of gifted children and the evolution of society / L. K. Silverman // Roeper Review. – 2003. – November 17 (2). – P. 110-116.

Columbus Group. Unpublished transcript of the meeting of the Columbus Group. – Columbus, OH, 1991. – Retreived May 18. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nagc.org/index.aspx?id=574.

Богоявленская М. Е. Природа проблем одаренных / М. Е. Боговленская // Материалы дискуссии Международной конференции «Рабочая концепция – в практику образования» // Одаренный ребенок. – 2004. – №4. – С. 74-97.

Сиротюк А. Л. Научно-методическое сопровождение интелектуальной одаренности: учебн. пос. / А. Л. Сиротюк. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 135 с.

Яншина Т. Психологічні особливості підлітків з різними типами обдарованості / Т. Яншина // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. – С. 36-45.

Reis S. M. Characteristics of gifted and talented learners: Similarities and differences across domains / S. M. Reis, A. M. Housand // Achieving excellence : Educating the gifted and talented; F. A. Karnes K. R. Stephens (Eds.). – Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2008. – Р. 62-81.

Щебланова Е. И. Трудности в учении одарённых детей / Е. И. Щебланова // Одарённый ребёнок. –2005. – №3. – С. 8-50.

Бевз О. П. Обдарованість як асинхронний розвиток / О. П. Бевз // Філософсько-методологічні аспекти визначення обдарованості: матеріали круглого столу, 26 жовт. 2011 р. – К., 2011. – С.98-104.

Демченко О. П. Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії: зб. тез доповідей / О. П. Демченко; редколег. В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Н. І. Лазаренко, З. П. Ленів. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 94-96.
Опубліковано
2017-04-15
Як цитувати
Демченко, О., & Поліщук, І. (2017). До проблеми обдарованості як асинхронного розвитку в контексті інклюзивного підходу. SOCIOПРОСТІР, (6), 73-77. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/8430
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4. НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДИХ