Зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників

  • О. О. Кравченко
Ключові слова: освіта, соціальний працівник, стандарт вищої освіти, навчання

Анотація

У статті висвітлено зміст професійної підготовки соціальних працівників у Скандинавських країнах із виокремленням загальних рекомендацій для вітчизняної соціальної освіти. Встановлено, що важливим аспектом вищої освіти Швеції, Нідерландів, Фінляндії є принцип «академічної свободи», який має 4 статуси: свобода університету у визначенні змісту навчальних планів та освітніх програм; свобода факультету із визначення змісту дисциплін; свобода викладача із визначення змісту свого курсу; свобода студента у виборі дисциплін і спеціалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Еллі Аалтонен. Система соціального захисту і соціальної освіти у Фінляндії / Еллі Аалтонен // Соціальна політика і соціальна робота. – 1998. – № 1–2. – С. 31-39.

Имелда Доддс. Глобальные проблемы социальной работы на международном уровне / Имелда Доддс // Социальна работа (научно-популярный журнал). – М., 2010. – № 2. – С. 54-59.

К. ван Дам. Некоторые особенности образования по социальной работе в Наймегене (Нидерланды) / К. ван Дам. // Журнал исследований социальной политики. – 2004. –Т. 2. – № 3. – С. 377-382.

Кулікова А. Є. Місце підготовки соціальних працівників у системі вищої освіти Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / А.Є. Кулікова. – Луганськ, 2009.

Пол де Нойєр. Система соціалього забезпечення в Нідерландах / Пол де Нойєр // Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – № 2. – С. 28-39.

Старшинова А. В. Тенденции образования в области социальной работы: изучая европейский опыт / А. В. Старшинова // Журнал исследований социальной политики. – 2004. –Т. 2. – № 3. – С. 363-376.

Сюсько М. Соціальна робота в Швеції [Електронний ресурс] / М. Сюсько – Режим доступу: http://www.academia.edu/

Технології соціальної роботи: навч. посіб. / ред. А. Й. Капської. – К. Знання, 2010. – 351 с.

Харальд Свердер. Что такое социальное благосостояние / Харальд Свердер // Социальная политика Швеции. – Издательство «Социальная защита», 1999. – С. 27-38.
Опубліковано
2017-04-15
Як цитувати
Кравченко, О. (2017). Зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників. SOCIOПРОСТІР, (6), 52-59. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/8424
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА