Деякі аспекти професійного самовизначення молоді

  • Н. М. Завгородня
Ключові слова: абітурієнт, професійний вибір, професійне навчання, мотивація вибору, профорієнтація

Анотація

Дан аналіз результатів анкетування студентів різного віку, які навчаються у ВНЗ м. Харкова. Розглянуто  фактори, які здійснюють найбільший вплив на професійний вибір випускників шкіл, на зміни їх ставлення до обраної професії під час навчання. Розкрито найбільш значущі з них. Визначені проблеми в профорієнтаційній роботі, окреслені ті її напрямки, які потребують додаткової уваги.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається від 2 червня 1995 р. N 159/30/1526/. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zaion. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=z0198-95

Шахрай В. М. Технології соціальної роботи: навчальний посібник / В. М. Шахрай – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.

Вершловский С. Г. Функциональная грамотность выпускников школ / С. Г. Вершловский, М. Д. Матюшкина // Социс. – 2007. – №5. – С. 76-83.

Вишневский Ю. Р. Социология молодежи: учеб. Пособие / Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко. – Екатеринбург-Н. Тагил, 1995. – 397с.

Кон И. С. Психология старшеклассника. / И. С. Кон – М.: Просвещение, 1980. – 113 с.

Прямикова Е. В. Социальная компетенция школьников: смыслы и практики / Е. В. Прямикова // Социс. – 2009. – №7. – С. 126-138.

Шафигулина Г. Профессии, которые предпочитают школьники / Г. Шафигулина // Директор школы. – 2005 – №5. – С. 89-93.

Гончарова Н. О. Основи професійної орієнтації / За ред. В. Ф. Моргуна. Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Слово», 2010. – 168 с.

Безпалько О. Конкурс знавців професій для підлітків 14-15 років / О. Безпалько // Шкільний світ. – 2003. – №3 – С. 12.

Дунець Л. Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців / Л. Дунець // Рідна школа. – 2001. – №1 – С.48-49.

Загребельний С. Профорієнтація старшокласників на виробничі спеціальності / С. Загребельний // Рідна школа. – 2003. – №4. – С.52-54.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення» від 17 вересня 2008 р. N 842 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://kodeksy.com.ua/norm_akt/ source-КМУ /type-Постанова/ 842-2008-п-17.09.2008.htm
Опубліковано
2017-04-15
Як цитувати
Завгородня, Н. (2017). Деякі аспекти професійного самовизначення молоді. SOCIOПРОСТІР, (6), 48-51. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/8423
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА