Соціальний захист сільського населення в умовах земельної реформи

  • А. М. Шатохін
  • М. А. Вуйченко
Ключові слова: земельна реформа, соціальний захист, сільський соціум, соціальні зміни, соціальне самопочуття

Анотація

В статті викладені результати соціологічного моніторингу 2011-2016 рр. соціального самопочуття й соціального захисту сільського населення в умовах земельної реформи в Україні. Проаналізовано зміни у ставленні селян до соціально-економічних, соціально-політичних і соціально-духовних процесів, що відбуваються в Україні останнім часом, визначені найбільш гострі проблеми сільського життєвого середовища, відчуття соціальної захищеності в умовах земельної реформи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аграрна реформа в Україні (Соціологічна діагностика) / НАН України, Ін-т соціології; М.О. Сакада, В.І. Тарасенко, В.О. Чигрин, А.М. Шатохін та ін.; За ред. В.І. Тарасенка. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2007.

Соціальний розвиток сільських регіонів: [колективна монографія] / За ред. А.М. Шатохіна. – Умань: Візаві, 2009.

Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К. : ІС НАНУ, 2012.
Опубліковано
2017-04-15
Як цитувати
Шатохін, А., & Вуйченко, М. (2017). Соціальний захист сільського населення в умовах земельної реформи. SOCIOПРОСТІР, (6), 25-30. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/8417
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА