Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучасності

  • В. В. Танчер
Ключові слова: мультикультуралізм, ідентичність, космополітизм, світобачення, ціннісні орієнтації, глокалізація, глобалізація, суперечності

Анотація

У статті запропоновано аналіз тенденцій розвитку світової культури,а також мультикультуралізму як такого феномену, що має соціальні, політичні, філософські аспекти. Культурна глобалізація має своїм наслідком низку проблем, котрі потребують соціологічного розгляду з використанням понять «національна ідентичність», «світоглядні суперечності», «етнокультурні анклави», «асиміляція», «багатокультурність», «культурне розмаїття», «космополітизм» тощо. Це дозволяє побачити комплексність рішення цих проблем, плідність використання соціологічного аналізу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. В. Танчер
 

Посилання

Танчер.В. В. Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується / Віктор Танчер // Український інформаційний простір. Науковий журнал. – 2013. – №1, частина 2. – К.: КНУКіМ. – С. 183-191.

Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / Ульрих Бек; пер з нім. О. Юдіна – К.: Ніка-Центр. 2011. – 408 с.

Бауман.З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зігмунт Бауман – За наук. ред. М. Винницького. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 c.

Гелд. Д. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура. / Д. Гелд, Е. Мак Грю, Д. Голдблатт, Дж. Перратон / пер.з анг. Переде слово Ю. Павленка. – К.: Фенікс, 2003. – 580 с.

Бандурка А. С. Строката ковдра мультикультуралізму / А. С. Бандурка; за наук. ред. проф. О. В. Тягла –Харків: Золота миля, 2013. – 198 с.
Опубліковано
2017-04-15
Як цитувати
Танчер, В. (2017). Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучасності. SOCIOПРОСТІР, (6), 11-15. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/8408
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ