Культурна адаптація та ціннісно-змістове наповнення процесу соціалізації

  • О. C. Морщакова
  • Т. Й. Буда
Ключові слова: соціальна адаптація, культура, культурна адаптація, адаптивна поведінка, процес соціалізації, культурний досвід, цінності, соціальні цінності

Анотація

Розкрито можливості культурної адаптації людини, охарактеризовано  процес соціалізації як процес ціннісно-смислового становлення та самоутвердження особистості у ситуації трансформаційних зрушень сучасних суспільних відносин, сповнених суперечностей, нових можливостей та перспектив.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрущенко В. П. Культурологічна сутність людини і людино творча сутність культури / В. П. Андрущенко // Ідеологія. Особистість. – К.: Знання України, 2002. – С. 53-94.

Каган М. С. Философия культуры / М. С. Каган. – Санкт-Петербург, ТОО ТК «Петрополис», 1996. – 416 с.

Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // А. Камю Бунтующий человек. – М.: Политиздат, 1990. – 414 с.

Кант И. Сочинения в 6-ти т. – Т.4. – Ч.1. – «Мысль», 1965. – 544с.

Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка. – Соціальна робота: Навч. посібник. / Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік –К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.

Корженко В. Філософія виховання: зміна орієнтацій / В. Корженко. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 304 с.

Лукашевич М. П. Соціалізація: виховні механізми і технологія / М. П. Лукашевич. – К.: УЗМН, 1998. – 168 с.

Морщакова О. С. Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності / О.С.Морщакова // Психологія і суспільство. – 2013.– № 4.– С. 15-23.

Морщакова О. С. Цінність у психокультурному бутті людини як особистості / О. С. Морщакова // Психологія і суспільство. – 2013.– № 1.– С. 80-89.

Москаленко В. В. Социализация личности (философский аспект). – К.: Вища школа, 1986. – 200 с.

Надольний І. Ф. Особистість у вимірах філософського аналізу // Філософія: Навч. посібник / За ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.433-456.

Наторп П. Социальная педагогика. СПб, 1911. – 368 с.

Радіонова І. О. Сучасна американська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови / І. О. Радіонова. – Харків: ХДПУ, 2000. – 208 с.

Пазенок В. С. Соціальна культура і соціальна творчість / В. С. Пазенок. – К.: Знання, 1990. – 48 с.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М.: Изд. полит. лит-ры, 1992. – 540 с.

Степин В. С. Культура / В. С. Степин // Вопросы философии. – 1999. – № 8. – С. 61-71

Табачковский В. Г. Человеческое мироотношение: данность или проблема? / В. Г. Табачковский. – К.: Наукова думка, 1993. – 245 с.

Уайтхед А. Избранные работы по философии. – М.: «Прогресс», 1990. – 717 с.

Фурман А. В. Соціальна культура / А. В. Фурман, О. С. Морщакова // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 26-37.
Опубліковано
2017-04-15
Як цитувати
Морщакова, О., & Буда, Т. (2017). Культурна адаптація та ціннісно-змістове наповнення процесу соціалізації. SOCIOПРОСТІР, (6), 4-10. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/8404
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ