Застосування SWOT-аналізу при стратегічному плануванні діяльності некомерційних організацій

  • Т. В. Яковенко
Ключові слова: Стратегічне планування, SWOT – аналіз

Анотація

В статті обґрунтовується необхідність стратегічного планування діяльності некомерційних організацій, окреслюється його специфіка. Пропонуються найбільш вдалі, с точки зору автора, моделі стратегічного планування у некомерційній сфері діяльності. Аналізуються фактори пристосування НКО до умов оточуючого середовища, окреслюються заходи щодо подолання складнощів та використання вигідних ситуацій. Особлива увага приділяється SWOT - аналізу як основі стратегічного планування

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андреев С.Н. Основы некоммерческого маркетинга / Андреев С.Н., Мельниченко Л.Н. — М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 256 с.

Виханский О.С. Стратегическое управление. / Виханский О.С. – М.: Гардарики, 2002.– 296 с.

Довідник українських неурядових організацій захисту прав та інтересів громадян / Упоряд. О. І. Сидоренко. – К. : Центр інновацій та розвитку, 1999. –176 с.

Интернет-портал “Харьков Социальный”. Режим доступа: WWW.SOCIAL.KHARKOV.UA
Котлер Ф. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций / Ф. Котлер, А.Р. Андреасен. – изд-е 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 854 с.

Кортленд Б. Современная реклама. Глава 12, 18. / Кортленд Бове, Уильям Аренс. – М. : Изд. дом «Довгань», 1995 – 661 с.

Кредитный союз «Женская взаимопомощь». Официальный сайт общественной организации. Режим доступа: http://wmh.naksu.org/index.php?id=25

Мексон М. Основы менеджмента./ Мексон М., Альберт А., Хедоури Ф – М.: Дело, 1998. – 459 с.

Неурядові організації та їх вплив на процес формування жіночої політики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1088_page_25.html

Ольга Алексеева. Третий сектор или благотворительность для “чайников”. – М.. ВВС МРН, 1997. –267 с.

Рынок социальных услуг Харькова. / [ХООО “Ассоциация развития громад”]/. - Харьков, 2009. - 118 с.

Стратегічне планування діяльності НДО. Азарова Т.В., Абрамов Л.К. – ЦПТІ, Кіровоград, 2000. – 76 с.

Чотири кроки до успіху. Посiбник з менеджменту для неурядових організацій. Пiдготовлено Творчим центром «Каунтерпарт». Упоряд. Оксана Матусяк – К: «МАКАР», 2005. ¬ 248с.

Too Strong to Die, Too Weak to Survive: The Needs of NGOs in Central and Eastern Europe. Heimo Schopflin\ PSP Berlin. 1995. – 183.
.
Як цитувати
Яковенко, Т. (1). Застосування SWOT-аналізу при стратегічному плануванні діяльності некомерційних організацій. SOCIOПРОСТІР, (4), 21-25. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/4345
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРIЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ