Інклюзивне освітнє середовище в Запорізькій області: результати впровадження пілотного проєкту

Ключові слова: соціальна робота, державна підтримка, якість освітніх послуг, інклюзивна освіта, інклюзивне середовище, дитина з інвалідністю, доступність, опитування

Анотація

Соціальна робота в системі інклюзивної освіти полягає у створенні умов освітнього процесу, за яких дитина з інвалідністю може здобувати базові знання, вміння та навички, навички соціальної взаємодії та зворотного зв'язку, отримувати психологічну, соціальноосвітню та, за необхідності, юридичну підтримку з метою задоволення своїх потреб. Роль соціального працівника у школі є провідною та є беззаперечною. Але сучасність вимагає постійного удосконалення вмінь та підвищення кваліфікації. Метою соціального працівника у школі є створення особливого середовища серед дітей. Зворотнім зв’язком роботи соціального працівника є подолання страхів й упереджень, сприяння розвитку дружніх стосунків, взаємоповазі та взаєморозумінню серед учнів, поліпшення когнітивного, моторного, мовленнєвого, соціального та емоційного розвитку дітей. Найактуальнішим питанням сьогоднішньої системи освіти є інклюзивна освіта для дітей з інвалідністю у єдиному освітньому просторі. Кожна країна має свій досвід спеціального навчання дітей і пройшла різний шлях від інтеграції до інклюзії. Сьогодні, в сучасній Україні проходить трансформація системи освіти, модель інклюзивної освіти набуває широкого значення та новий шабель свого розвитку. Спроби формування системи інклюзивної освіти поки не приносять вагомих результатів, що проявляється у постійному розподілі дітей на «нормальну більшість» та «відсталу меншість». В Україні діти з інвалідністю довгий час були ізольовані від своїх однолітків. Інтернати чи індивідуальне навчання дають знання, але відбирають можливість спілкуватися, стають на заваді соціалізації таких учнів. В цій статті наведено стислий аналіз виконання пілотного проєкту, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 15.07.2016 № 836 «Про проведення науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного середовища у Запорізькій області». Побудова ефективної системи інклюзивної освіти в Україні можлива на основі взаємодії різних факторів, насамперед посилення фінансування освіти, удосконалення її нормативно-правового забезпечення, поліпшення методичного та кадрового забезпечення інклюзивної освіти. Результати роботи можливо використати у подальших досліджень даної проблеми.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

А. К. Штефан

Штефан Анна Костянтинівна – аспірантка кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету, вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, 69000, Україна, email: znu@znu.edu.ua, ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0023-1912.

Посилання

Бермант-Полякова О. Посттравма: диагностика и терапия. Санкт-Петербург : Речь, 2006. 248 с.

Білецька І. Інклюзивне навчання: перші кроки в Україні. Дошкільне виховання. 2007. №4. С. 12–15. 3. Бутченко Т., Ярошенко О. Вступ до соціальної роботи : навч. посіб. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2014. 120 с.

Валентик Н. Інклюзивна освіта: за і проти. Шкільний світ. 2010. №14/15. С. 45– 58.

Дзеркало інклюзивної освіти в Україні. веб сайт. URL: https://www.pedrada.com.ua (дата звернення: 01.03.2021)

Засенко В., Колупаєва А. Діти з особливими потребами: пріоритетні напрями державної політики України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров’я. Особлива дитина: навчання і виховання. 2014. № 3. С. 20–29.

Заярнюк О. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. пр. Одеса, 2015. Вип. 11. С. 190–193.

Відомості про заклади спеціальної освіти на початок 2018/2019 навчального року : Інформація Міністерства освіти і науки України.; Інклюзія для всіх: освітня політика та практика. URL: https://mon.gov.ua (дата звернення: 14.02.2021)

Інклюзивне навчання. Корекційні програми. Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua (дата звернення: 27.02.2021)

Інклюзивне навчання. Статистичні дані. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita (дата звернення: 01.03.2021)

Капська А., Безпалько О., Вайнола Р. Актуальні проблеми соціальнопедагогічної роботи: модульний курс дистанційного навчання. Київ : «Самміт-Книга», 2002. 49 с.

Колупаєва А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія. Київ : «Самміт-Книга», 2009. 272 с.

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр: Постанова від 12 липня 2017 р. №545. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення: 06.02.2021)

Ярмощук І. Інклюзивне навчання в системі освіти Шлях освіти. 2009. №2. С. 24–28. 15. Ярская-Смирнова Е., Наберушкина Э. Социальная работа с инвалидами. СанктПетербург, 2004. 316 с.
Опубліковано
2021-06-04
Як цитувати
Штефан, А. К. (2021). Інклюзивне освітнє середовище в Запорізькій області: результати впровадження пілотного проєкту. «SOCIOПРОСТІР:МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬЗ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ», (11), 53-64. https://doi.org/10.26565/2218-2470-2021-11-07
Розділ
РОЗДІЛ 3. НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДИХ