Маргінальність як чинник виникнення соціальних проблем клієнтів

  • О.В. Бутиліна
Ключові слова: клієнт соціальної роботи, маргінальність, внутрішньо переміщені особи, соціальна проблема, модель поведінки

Анотація

У статті розглянуто основні групи клієнтів соціальної роботи. Проаналізовано типологію клієнтів за комбінацією їх характеристик. Робиться припущення про маргінальний стан клієнтських груп. Визначено моделі поведінки різних груп клієнтів та вплив маргінального стану на вибір способів подолання соціальних проблем. Окремо досліджується відносно нова категорія клієнтів соціальної роботи –внутрішньо переміщені особи. Робиться висновок про затяжний характер виходу із маргінального становища представників цієї категорії та перевагу пасивних моделей поведінки при вирішенні життєвих проблем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бевзенко Л. Маргинализация в переходном обществе. Связь с социальным успехом // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 170-172.

Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛА ДОС, 2001. – 432с.

Касаркина Е. Н., Горобец Л. Е., Тузова Ю. А. Типологии клиентов социальной работы [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Psihologia/14_102218.doc.htm

Бутиліна О. В. Маргінальна ситуація: структура та соціальні наслідки / О. В. Бутиліна // Український соціум. – 2012. – №2. – С. 17-25.
Бутиліна О. В. Концепція поля та капіталу П. Бурдьє в поясненні феномена маргінальності / О. В. Бутиліна // Вісник ХНУВС. – 2014. – №3 (66). – С. 232-240.

Попова И. П. Новые маргинальные группы в российском обществе (теоретические аспекты исследования) / И. П. Попова // Социс. – 1999. – № 7. – С. 62-71.

Ципко С., Кріслата Х. «Нові маргінальні групи» у соціальній структурі сучасного суспільства: теоретичний аспект дослідження [Електронний ресурс] // Релігія та Соціум. – 2015. – №1-2 (17-18) – Режим доступу до журналу: http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Chasopys/Vup1-2(17-18)/24.pdf

Євдокимова І. А. Проблеми державних та комунальних соціальних служб у задоволенні потреб внутрішньо переміщених осіб в м. Харкові // «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи», № 6 (2017). – С. 39-46.
Опубліковано
2018-05-01
Як цитувати
Бутиліна, О. (2018). Маргінальність як чинник виникнення соціальних проблем клієнтів. SOCIOПРОСТІР, (7), 31-34. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/10633
Номер
Розділ
CОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА