Соціально-педагогічна адаптація військовослужбовців, які повернулися із зони АТО, засобами соціально-психологічного тренінгу

  • О. Г. Логвінова
Ключові слова: військовослужбовці, соціально-педагогічна адаптація, соціально-психологічний тренінг

Анотація

У статті розглянуто питання соціально-педагогічної адаптації військовослужбовців,  які повернулись із зони АТО, до нових умов існування засобами соціально-психологічного тренінгу. Розкрито сутність, мету такої адаптації та розроблено методичні рекомендації для соціальних педагогів з використання засобів соціально-психологічного тренінгу в соціально-педагогічній роботі з військовослужбовцями, які повернулись із зони АТО.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

Борисова С. Е. Деловая игра как метод социально-психологического тренинга / С. Е. Борисова // Вопросы психологии. – 2003. – № 4.

Буряк О. О. Соціальна адаптація військовослужбовців / О. О. Буряк, М. І. Гіневський // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2014. – Вип. №4. – С. 160-166.

Варламова А. Я. Школьная адаптация / А. Я. Варламова; ВГПУ, Институт проблем личностно ориентированного образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2005. – 204 с.

Киричок В. А. Можливості застосування інтерактивних методів навчання у системі після дипломної медичної освіти / В. А. Киричок // Медична освіта. – 2016. – № 1 – С.22-26.

Маклакова А. Г. Психология и педагогика. Военная психология: Учебник для вузов. / Под ред. А. Г. Маклакова. – СПб : Питер, 2005. – 464 с.

Національний інститут стратегічних досліджень // Матеріал за посиланням веб-ресурсу: «Ризики та можливості консолідації та примирення в умовах зовнішньої агресії» [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2700

Потіха А. Соціально-психологічна та медична реабілітація учасників АТО // За матеріалом веб-ресурсу: Центру досліджень соціальних комунікацій НБУВ [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: http://nbuviap. gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=858: reabilitatsiya-uchas-nikiv-ato&catid=8&Itemid=350

Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [за заг. ред. І. Д. Звєрєвої]. ? К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 7-8.

Социальная психология: учебное пособие для студ. Вузов. / Под ред. А.Н. Сухова, А. А. Деркача – М. : Академия, 2001. – 600 с.

Таран Ю. Я. Соціальна адаптація колишніх військовослужбовців та членів їх сімей. Досвід роботи недержавних некомерційних організацій // Праця і соціальні відносини. – 2010. – № 1. – С.149-156.

Шевчук О. М. Тренінг як інноваційна форма соціально-педагогічної діяльності / О. М. Шевчук // Актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів: матеріали науково-методичного семінару. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – 168 с.
Опубліковано
2018-05-01
Як цитувати
Логвінова, О. Г. (2018). Соціально-педагогічна адаптація військовослужбовців, які повернулися із зони АТО, засобами соціально-психологічного тренінгу. SOCIOПРОСТІР, (7), 74-78. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/10631
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3. НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДИХ