Соціальна робота з багатодітними сім’ями в м. Харкові

  • В. В. Сичова
  • Ю. С. Ібрагім
Ключові слова: соціальна робота, багатодітні сім’ї, соціальні послуги, посвідчення, почесне звання, органи місцевого самоврядування, громадські організації

Анотація

У статті проаналізовано напрями проведення соціальної роботи органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями з багатодітними сім’ями у м. Харкові. Доведено, що системна та якісна соціальна робота з такими родинами сприяла збільшенню їх кількості, що підтверджено відповідними статистичними даними. З’ясовано існуючі проблеми у проведенні повноцінної соціальної роботи з багатодітними родинами у м. Харкові після 2014 р. Обґрунтовано, що чинниками поліпшення соціального благополуччя багатодітних сімей є взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій, а також залучення багатодітних сімей до суспільно-корисної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про охорону дитинства [Текст] : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 11. – Ст. 202.

Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – К. : ТОВ «Основа-Принт», 2009. – 248 с.

Сім’я та демографічна політика [Електронний ресурс] : Сайт Міністерства молоді та спорту України. – Режим доступу : http://www.sport.gov.ua/index/ua/material/44

Сім’я [Електронний ресурс] : Сайт Міністерства соціальної політики. – Режим доступу : http://www.msp.gov.ua/content/simya.html

Сичова В.В. Надання адміністративних послуг багатодітним сім'ям у м. Харкові: стан і проблеми / В.В. Сичова, В.А. Сичов // Державне управління і національна безпека (EPRGNS 2016) : зб. матеріалів І міжнар. наук.-пр. конф., 29.09.2016, Київ. – К., 2016. – С. 93–95.

Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства сім’ї, молоді та спорту від 13.08.2008 N 3337 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2008 р. за N 815/15506). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0815-08.

Технологія соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bahmat.at.ua/SOTS_SUPROVID/soc.suprovid.pdf

За даними Департаменту сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради: на правах рукопису.

Деякі питання виготовлення та видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/209-2010-%D0%BF

Про затвердження переліку послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Харкова [Електронний ресурс] :
Розпорядження Харківського міського голови від 11.12.2013 р. – Режим доступу : http://www.gov.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=57246&base=27.

Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80

Про соціальні послуги [Текст] : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – N 45. – Ст. 358.

Про адміністративні послуги [Текст] : Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 32. – Ст. 409.

Ібрагім Ю.С. Соціально-педагогічна підтримка багатодітних сімей громадськими організаціями: проблеми та перспективи / Ю. С. Ібрагім // Зб. наук. праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. – № 48. – С. 100– 108.

Положення про почесні звання України [Електронний ресурс] : затверджено Указом Президента України від 29 червня 2001 року N 476/2001. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/476/2001

Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25.12.2007 № 1254. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1254/2007

Президент присвоїв звання «Мати-героїня» 1 085 українським жінкам [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/prezident-prisvoyiv-zvannya-mati-geroyinya-1-085-ukrayinskim-37075

Президент присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 956 українкам [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/prezident-prisvoyiv-pochesne-zvannya-mati-geroyinya-956-ukra-44914

Комплексна програма реалізації ґендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки [Електронний ресурс] : затверджена Рішенням 16 сесії Харківської міської ради Харківської області 7 скликання від 08.11.2017 № 833/17. – Режим доступу : http://kharkiv.rocks/reestr/663869.
Опубліковано
2018-05-01
Як цитувати
Сичова, В. В., & Ібрагім, Ю. С. (2018). Соціальна робота з багатодітними сім’ями в м. Харкові. SOCIOПРОСТІР, (7), 50-59. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/10623
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА