Гендерна експертиза навчальної літератури з історії соціальної роботи

  • О.О. Кравченко
Ключові слова: соціальна освіта, ґендер, історія соціальної роботи, соціальний працівник

Анотація

У статті здійснено ґендерну експертизу навчальних посібників з історії соціальної роботи як освітнього компонента у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, що дозволило виявити типові дискримінаційні практики – кількісну диспропорцію представленості осіб обох статей, представлення осіб різних статей лише в стереотипних ґендерних ролях, відсутність фактів використання ґендерночутливої мови. Як позитивне слід відзначити, що починаючи з ХІХ ст. висвітлюється роль жіночого руху у напрямі захисту прав та підтримки знедолених, зокрема жінок та дітей, а також ролі жінки в інституціоналізації професійної підготовки соціальних працівників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Глазунов С. В. Нариси з історії соціальної роботи [Текст]: навч. вид. / С. В. Глазунов. – Д. : РВВ ДНУ, 2015. – 116 с.

Горілий А. Г. Історія соціальної роботи : навч. посіб. / А. Г. Горілий. – Тернопіль : Вид-во Астон, 2004. – 174 с.

Малахова О. А. Теоретико-методологічні засади ґендерної експертизи підручника / О. А. Малахова, О. А. Марущенко, Т. В. Дрожжина, Т. В. Коробкіна // Експертиза шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навч. закладів [посіб.] / за заг. ред. О. М. Топузова, Н. Б. Вяткіної. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 48–56.

Уолцер М. О терпимости / М. Уолцер. – М. : Идея-Пресс, Доминтеллектуальной книги, 2000. – 160 с.

Фурман А. В. Історія соціальної роботи : [навч. посіб.] / Анатолій Васильович Фурман, Марія Василівна Підгурська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 174 с.

Опубліковано
2018-05-01
Як цитувати
Кравченко, О. (2018). Гендерна експертиза навчальної літератури з історії соціальної роботи. SOCIOПРОСТІР, (7), 4-8. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/10608
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРIЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ