Дослідження асоціацій між поліморфізмом гена TNFα G308A та клініко-неврологічними, нейровізуалізаційними, гемодинамічними характеристиками та когнітивною дисфункцією у хворих з післяінфекційною енцефалопатією

  • Дуве Христина Володимирівна Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського http://orcid.org/0000-0001-9036-2459
Ключові слова: Ключові слова: енцефалопатія, післяінфекційна енцефалопатія, поліморфізм гена TNFα, когнітивні порушення, нейровізуалізація, церебральна гемодинаміка

Анотація

Актуальність. Інфекційні захворювання можуть впливати на функцію мозку та спричиняти розвиток енцефалопатії, навіть якщо збудник не вражає безпосередньо центральну нервову систему. Інфекції, викликані вірусами, бактеріями або паразитами, можуть призвести до вторинної запальної відповіді в мозку, широко відомої як нейрозапалення, через дію медіаторів запалення, які впливають на ендотелій і паренхіму мозку, і відповідь клітин мозку на дію цих медіаторів. Неврологічні наслідки, пов’язані з інфекційними захворюваннями, є недостатньо вивченими. На сьогоднішній день не існує встановленої стратегії лікування чи профілактики неврологічних ушкоджень, пов’язаних із периферичними інфекціями.

Мета: встановити ймовірні асоціації поліморфного варіанту G308A гена TNFα з клініко-неврологічними, нейровізуалізаційними гемодинамічними характеристиками та когнітивною дисфункцією у пацієнтів з післяінфекційною енцефалопатією.

Матеріал і методи. Обстежено 128 пацієнтів з ПІЕ, які перебували на стаціонарному лікуванні у неврологічних відділеннях комунального некомерційного підприємства “Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня” впродовж 2021–2022 рр. З них 26 пацієнтам проводився молекулярно-генетичний аналіз. Контрольну групу становили 12 практично здорових осіб, репрезентативних за віком і статтю. Усі пацієнти відповідали критеріям включення у дослідження. Нейровізуалізація проводилася за допомогою мультиспіральної комп’ютерної томографії (МСКТ) або магнітно-резонансної томографії (МРТ). Стан церебрального кровотоку вивчали за допомогою транскраніального дуплексного сканування (ТКДС) інтракраніальних судин та екстракраніальних відділів брахіоцефальних судин на апараті Philips HDI. Дослідження когнітивної сфери проводили застосовуючи Монреальський Когнітивний Тест (The Montreal Cognitive Assessment, MoCA). Молекулярно-генетичне дослідження поліморфного варіанта G308A гена TNFα проводили згідно зі стандартними протоколами, розробленими в молекулярно-генетичній лабораторії державного закладу «Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України».

Результати. Аналізуючи залежність клініко-неврологічних синдромів, нейровізуалізаційних, гемодинамічних характеристик та когнітивної дисфункції від поліморфного варіанту G308A гена TNFα у пацієнтів з ПІЕ вірогідні відмінності у розподілі частот генотипів встановлено лише для клініко-неврологічних синдромів (цефалічного синдрому, p=0,005 та синдрому рухових розладів, p=0,038) і нейровізуалізаційних змін (явищ гліозу, p=0,026). Щодо розподілу частот алелей поліморфного варіанту G308A гена TNFα у пацієнтів з ПІЕ, то виявлено вірогідне переважання носіїв алелі А серед осіб з наявним цефалгічним синдромом стосовно осіб з відсутнім цефалгічним синдромом (91,67 % проти 8,33 %).

Висновки. Таким чином, алельний поліморфізм гена TNFα впливає на перебіг ПІЕ, що обумовлює доцільність подальших досліджень.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Amanollahi M, Jameie M, Heidari A, et al. The Dialogue Between Neuroinflammation and Adult Neurogenesis: Mechanisms Involved and Alterations in Neurological Diseases. Mol Neurobiol. 2023;60(2):923-959. doi: 10.1007/s12035-022-03102-z.

2. Barbosa-Silva MC, Lima MN, Battaglini D, et al. Infectious disease-associated encephalopathies. Crit Care. 2021;25(1):236. doi: 10.1186/s13054-021-03659-6.

3. DiSabato D, Quan N, Godbout JP. Neuroinflammation: the devil is in the details. J Neurochem. 2016;139:136-153. doi: 10.1111/jnc.13607.

4. Wendeln A, Degenhardt K, Kaurani L, et al. Innate immune memory in the brain shapes neurological disease hallmarks. Nature. 2018;556(7701):332-338. doi: 10.1038/s41586-018-0023-4.

5. Heneka MT, Kummer MP, Latz E. Innate immune activation in neurodegenerative disease. Nat Rev Immunol. 2014;14(7):463-477. doi: 10.1038/nri3705.

6. Усиченко К.М., Бажора Ю.І., Усиченко О.М., Гудзь В.А Взаємозв'язок гену G(308)А TNFα з вмістом цитокіну TNFα та ступенем фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С. Вісник Вінницького національного медичного університету, 2018, Т. 22, №4 682-685.

7. Gonzalez Caldito N. Role of tumor necrosis factor-alpha in the central nervous system: a focus on autoimmune disorders. Front Immunol. 2023;14:1213448. 

8. Probert L. TNF and its receptors in the CNS: the essential, the desirable and the deleterious effects. Neuroscience (2015) 302:2–22.

9. Olmos G, Lladó J. Tumor necrosis factor alpha: a link between neuroinflammation and excitotoxicity. Mediators Inflamm (2014) 2014:861231.

10. Luo Y, Zheng SG. Hall of Fame among Pro-inflammatory Cytokines: Interleukin-6 Gene and Its Transcriptional Regulation Mechanisms. Front Immunol. 2016;7:604. 

11. Пипа Л.В., Мургіна М.М. Сучасні уявлення про патогенез і діагностику гнійно-септичних станів у дітей (частина 2). 3(89)2017 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ С. 73-80.

12. Duan R, Wang N, Shang Y, Li H, Liu Q, Li L, Zhao X. TNF-α (G-308A) Polymorphism, Circulating Levels of TNF-α and IGF-1: Risk Factors for Ischemic Stroke-An Updated Meta-Analysis. Front Aging Neurosci. 2022;14:831910. 

13. GBD 2016 Neurology Collaborators. Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019; 18: 459-480.

14. Erkkinen MG, Berkowitz AL. A Clinical Approach to Diagnosing Encephalopathy. Am J Med. 2019; 132(10): 1142-1147.

15. Julayanont P., Nasreddine Z. S. Montreal Cognitive Assessment (MoCA): concept and clinical review //Cognitive screening instruments: A practical approach. – 2017. – С. 139-195.

16. Супрун Е.В., І.С. Чекман, І.Ф. Бєленічев, Н.О. Горчакова, А.С. Свінціцький, М.І. Загородний, Б.С. Бурлака Цитокінова терапія в комплексному лікуванні цереброваскулярних захворювань: стан, перспективи досліджень. Раціональна фармакотерапія № 1 (42) 2017 C. 19-30.

17. Lecca D, Jung YJ, Scerba MT, Hwang I, Kim YK, Kim S, Modrow S, Tweedie D, Hsueh SC, Liu D, Luo W, Glotfelty E, Li Y, Wang JY, Luo Y, Hoffer BJ, Kim DS, McDevitt RA, Greig NH. Role of chronic neuroinflammation in neuroplasticity and cognitive function: A hypothesis. Alzheimers Dement. 2022;18(11):2327-2340.

18. Satterfield BC, Wisor JP, Field SA, Schmidt MA, Van Dongen HP. TNFα G308A polymorphism is associated with resilience to sleep deprivation-induced psychomotor vigilance performance impairment in healthy young adults. Brain Behav Immun. 2015;47:66-74.

19. Tziastoudi M, Chronopoulou I, Pissas G, Cholevas C, Eleftheriadis T, Stefanidis I. Tumor Necrosis Factor-α G-308A Polymorphism and Sporadic IgA Nephropathy: A Meta-Analysis Using a Genetic Model-Free Approach. Genes (Basel). 2023;14(7):1488.

20. Shulyatnikova, T. V. (2021). Immunohistochemical analysis of microglial changes in the experimental acute hepatic encephalopathy. Pathologia, 18(1), 33–38.

21. Triviño JJ, von Bernhardi R. The effect of aged microglia on synaptic impairment and its relevance in neurodegenerative diseases. Neurochem Int. 2021;144:104982. 

22. Молекулярні механізми розвитку енцефалопатії : монографія [Г. О. Ушакова, Я. В. Бабець, С. В. Кириченко] ; за ред. проф. Г. О. Ушакової. – Дніпро : ДНУ імені Олеся Гончара, 2017. – 203 с.

23. Тихомиров А. О. , ПАВЛОВА О. С., НЕДЗВЕЦЬКИЙ В. С. ГЛІАЛЬНИЙ ФІБРИЛЯРНИЙ КИСЛИЙ ПРОТЕЇН (ГФКП): ДО 45-РІЧЧЯ ВІДКРИТТЯ. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ.—2016.—T. 48, № 1 58-75.
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Дуве Христина Володимирівна. (2023). Дослідження асоціацій між поліморфізмом гена TNFα G308A та клініко-неврологічними, нейровізуалізаційними, гемодинамічними характеристиками та когнітивною дисфункцією у хворих з післяінфекційною енцефалопатією. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (21), 22-30. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2023-21-03
Номер
Розділ
Неврологія