Специфіка психопатологічної симптоматики у осіб з алкогольною залежністю, різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу

  • Костянтин Дмитрович Гапонов КНПХОР «Обласний наркологічний диспансер», Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України http://orcid.org/0000-0002-2835-1027
Ключові слова: алкогольна залежність, психосоціальний стрес, психопатологічна симптоматика

Анотація

Для розуміння шляхів модифікації існуючих терапевтичних і реабілітаційних стратегій з урахуванням обтяжливої дії стресу на специфіку психопатологічних проявів у осіб, залежних від алкоголю, в ході роботи було проведено аналіз особливостей вираженості і клінічної варіативності психопатологічної симптоматики у осіб із різним психотравматичним досвідом і рівнем психосоціального стресу. Встановлено, що вираженість симптомів алкогольної залежності (АЗ) прямо корелює з виразністю проявів депресії, міжособистісної сенситивності, обсесивно-компульсивної і параноїдальної симптоматики, фобічної тривожності, психотизму і соматизації, що, в свою чергу, має тісний зв’язок з рівнем психосоціального стресу. У комбатантів достовірне збільшення виразності психопатологічної симптоматики зі зростанням рівню психосоціального стресу, і, відповідно, тяжкості АЗ, спостерігається за ознаками депресії й обсесивно-компульсивного реагування, соматизації, міжособистісної сенситивності та психотизму. Зменшення вираженості психопатологічних проявів при зростанні стресового навантаження зафіксовано за проявами ворожості. Ріст виразності параноїдальності відбувається у випадках легкого або тяжкого стресу, зі зменшенням при помірному рівні психосоціального стресу. У переселенців з АЗ встановлена достовірна тенденція збільшення виразності проявів депресії, міжособистісної сенситивності, параноїдальності і психотизму при збільшенні рівня випробуваного стресу. Для місцевих мешканців з АЗ характерною є закономірність збільшення вираженості усіх досліджених психопатологічних проявів паралельно зі зростанням важкості психосоціального стресу. Серед осіб з АЗ з відповідним рівнем психосоціального стресу вираженість обсесивно-компульсивних симптомів, проявів міжособистісної сенситивності і фобічної тривожності є більшою у комбатантів і переселенців; ворожості і параноїдальності – у комбатантів; депресії – у переселенців. Отримані дані дозволяють стверджувати, що важливим фактором, що визначає особливості вираженості і різноманітності психопатологічної симптоматики у осіб з АЗ, є вираженість патологічного впливу психотравмуючого досвіду і рівень випробовуваного психосоціального стресу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Alcohol: Keyfacts // https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol 21 September 2018

T h e g l o b a l b u rd e n o f d i s e a s e a t t ributabletoalcoholanddrugusein 195 countriesandterritories, 1990-2016: a system aticanalysisfortheGlobalBurdenofDiseaseStu dy 2016 // LancetPsychiatry. 2018 Nov 1. pii: S2215-0366(18)30337-7. doi: 10.1016/S2215- 0366(18)30337-7.

Денисенко М.М., Лакинський Р.В., Шестопалова Л.Ф., Лінський І.В. Основні клінічні варіанти постстресових розладів у комбатантів // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 2 (91). С. 40-44.

Марута Н.О., Каленська Г.Ю., Явдак І.О., Малюта Л.В. Розлади психічного здоров’я у внутрішньо переміщених осіб // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 2 (95). С. 68-71.

Markova M. V., Gaponov K. D. Post-stresseddisordersinservicemenwhotookpartinthefighting: prevalenceandexpectedconsequences// WPA CongressofEpidemiologyandPublicHealth 2016, 29.03 – 01.04.2016. BookofAbstracts. - Munich, InstituteofPsychiatricPhenomicsand enomics, 2016. P. 30 – 31.

Гапонов К.Д. Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні, клінічні і лікувальні аспекти // Український вісник психоневрології. – 2016. – Том 24, вип. 4 (89). С. 54 – 60.

Гапонов К.Д. Алкогольна залежність і соціальний стрес: біохімічні, нейрофізіологічні і психосоціальні механізми взаємовпливу // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 1 (94). С. 104-109.

Гапонов К.Д., Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Маркова М.В. Спосіб діагностики клінічної специфіки і прогнозу перебігу алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом і рівнем психосоціального стресу // Інформаційний лист МОЗ України № 249-2018. 4 с.

Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 2009. – 336 с.

Тарабрина Н.В. Практикум по психологиипосттравматическогостресса. – СПб:

Питер, 2001. – 272 с.

Опубліковано
2019-07-19
Як цитувати
Гапонов, К. (2019). Специфіка психопатологічної симптоматики у осіб з алкогольною залежністю, різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (10), 44-53. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-10-07
Номер
Розділ
Наркологія