Дистанційна робота як трансерфінг зайнятості

  • О. В. Демченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: працівник, роботодавець, дистанційний робітник, трудове законодавство, праця, дистанційна праця

Анотація

Стаття присвячена вивченню одного із інноваційних видів зайнятості, коли організація праці , місце виконання трудових обов’язків може здійснюватись робітником поза місця розташування роботодавця ‒ дистанційна робота. У статті проведений порівняльний аналіз нормативного регулювання дистанційно зайнятих робітників та працюючих за договорами підряду, надання послуг, працюючих на дому. В результаті проведеного дослідження зазначеної проблематики, підкреслена необхідність створення правового регулювання праці дистанційних працівників в рамках трудового законодавства України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Коробченко В. В. Особенности управления трудом дистанционных работников [Текст] / [В. В. Коробченко]. Тезисы докладов и научных сообщений участников V Международной научно-практической конференции. ‒ Харьков. Право. ‒ 2013. ‒ С 208-210.

2. E Jeffrey Hill, Alan J Hawkins, Maria Ferris, Michelle Weitzman. Work and family in the virtual office: Perceived influences of mobile telework./Journal «Family Relations»// - Blackwell Publishing Ltd. ‒ 1996. ‒ P. 293-301.

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII [Електроний ресурс]. ‒ Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32.

4. Покровский П. А. Основные проблемы гражданского права / П.А. Покровский. [Електронний ресурс].‒ Режим доступу : http://civil.consultant.ru/elib/books/23.

5. Цивільний кодекс України від 6.01.2003 року № 435-IV [Електроний ресурс]. ‒ Режим доступу : http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page14.

6. Свічкарьова Я. В.. Співвідношення телероботи та надомноїпраці [Текст] / Я. В Свічкарьова. ВісникХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна №1062 . ‒ Харків. ‒2013. ‒ С 137-140.

7. Гук А. Юрист рассказал о режиме работы на дому в случае чрезвычайного положения. / А. Гук. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://jurliga.ligazakon.ua/news/2014/1/23/104481.htm

8. Таль Л.С. Очерки промышленного права [Текст] / Л.С. Таль. Изд. 2-е, знач.доп. ‒ М. : Моск. Науч. изд-во. ‒ 1918. ‒ 225 с

9. Конституція України. ‒ Х.: ООО «Одісей». ‒ 2007. ‒64 с.

10. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договорі в сфере семи, труда и соціального обеспечения (цивилистическое исследование) [Текст] / А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Тарусина

11. Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р. И. Нестандартная занятость и российский рынок труда [Текст] / [В. Е. Гимпельсон, Р. И. Капелюшников]. ‒Москва. ГУ ВШЭ. ‒ 2005. ‒ 36 с.

12. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення конкурентоспроможності окремих категорій осіб на ринку праці». [Електроний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.
Номер
Розділ
Статті