Про журнал

Галузь та проблематика

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
 • Конституційне право
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 • Господарське право; господарсько-процесуальне право
 • Трудове право; право соціального забезпечення
 • 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 • Міжнародне право
 • Філософія права

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.