Насильство в статевих злочинах: поняття, ознаки, кваліфікація

  • О. М. Храмцов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: статевий злочин, фізичне насильство, психічне насильство, погроза, згвалтування, задоволення статевої пристрасті неприродним способом

Анотація

Надається кримінально-правова характеристика фізичного та психічного насильства як ознаки статевих злочинів. Запропоновані авторські рекомендації щодо вдосконалення відповідного законодавства про кримінальну відповідальність і практики його застосування.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Лукаш А. С. Згвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та їх попередження : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. – Х., 2007. - 19 с.;

2. Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов. – К. : Ін Юре, 2010. - 932 с.;

3. Дудоров О. О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи : науково-практичний посібник / О. О. Дудоров. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 352 с.;

4. Лохвицкий А. М. Курс русского уголовного права. Второе исправленное и дополненное издание, сведённое с кассационными решениями. / А. М.Лохвицкий. – СПб. : Издательство Санкт -Петербургского университета, 1871. - 275 с.;

5. Козлов А. П. Учение о стадиях преступления : монография / А. П. Козлов. СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. - 362 с.;

6. Коржанський М. Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини : монографія / М. Й. Коржанський. – К. : Атіка, 2004. - 282 с.;

7. Корчовий М. М. Фізичне насильство при зґвалтуваннях: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти / М. М. Корчовий // Вісник національної Академії внутрішніх справ України. – 1998. – Вип. 4. – С. 103-108;

8. Брич Л. П. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за законодавством України : монографія / Л. П. Брич. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 84 с.;

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 30.05.2008 р. «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості» // ВВСУ. – 2008. - № 7. – С. 1-8;

10. Российское уголовное право: в 2-х томах. Т. 2. Особенная часть / Под ред. Рарога А.И. – М.: Издательство МГ, 2001. – 534 с.;

11.Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти / М.І. Бажанов, В.Я. Тацій, В.В. Сташис, І.О. Зінченко та інші; За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001.- 496 с.;

12. Борисов В. І. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (коментар законодавства) / В. І. Борисов, Л. В. Дорош. // Форум права. – 2006. - № 1. – С. 4-15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.nbv.gov.ua / e-journals / FT/ 2006 – 1/06bvicno.pdf.
Номер
Розділ
Статті