Проблеми вдосконалення системи управління охороною праці у комерційних банках

  • О. С. Березікова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: охорона праці, система управління охороною праці у банках, заходи з охорони праці, відповідальність роботодавця, відповідальність робітників

Анотація

у статі автором піднімаються питання щодо розвитку системи управління охороною праці у комерційних банках України. Аналізуються проблеми, з якими стикаються керівники банків та їх структурних підрозділів при спробі виконувати усі приписи законодавства у сфері охорони праці. Наводиться приклад європейських банків, які за для забезпечення здоров’я та безпеки своїх працівників започаткували нову систему заходів з охорони праці. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Закон України «Про охорону праці», (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668).

2. Типове положення «Про службу охорони праці» НПАОП 0.00-4.35-04 затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 N 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за N 1526/10125.

3. Олег Малыхин, заведующий научно-исследовательской лабораторией профилактики производственного травматизма ГУ «ННИИПБОТ» «Экономические методы в охране труда», // http://ohoronapraci.kiev.ua/2014/anonsy-14/ekonomicheskie-metody-v-ohrane-truda.htm

4. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця. - Система управління охороною здоров'я й виробничої безпеки, // http://www.ot.kiev.ua/index4.htm
Номер
Розділ
Статті