Здійснення прав інтелектуальної власності згідно з об’єктивною та суб’єктивною договірними теоріями в Європі та США

  • О. В. Жилінкова
Ключові слова: договір, порівняльне право, уявна ліцензія, право інтелектуальної власності, розпоряджання правами інтелектуальної власності

Анотація

у статті проведено аналіз об’єктивної та суб’єктивної договірних теорій в ракурсі реалізації прав інтелектуальної власності шляхом укладання правочинів у США та деяких країнах Європи (Франція, Україна).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положення: Изд. 2-е, испр. – М.: «Статут», 1999. С. 168-169.

2. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1998. – С. 245-249.

3. Richard Craswell, Contract Law : general theories // Encyclopedia of Law & Economics, vol 3, Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2000. С. 1-24.

4. Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. История и общие концепции. – М.: Наука, 1988.

5. Wayne Barnes, The French Subjective Theory of Contracts: Separating Rhetoric from Reality // ExpressO. 2008. С. 1. Електронний ресурс : http://works.bepress.com/wayne_barnes/1

6. Joseph M. Perillo, The Origins of the Objective Theory of Contract Formation and Interpretation, 69 Fordham L. Rev. 427 (2000). – С. 428. Електронний ресурс : http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol69/iss2/4.

7. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав: Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 31.05.2010 № 01-08/322

8. Жилінкова О.В. Уявні ліцензії в праві інтелектуальної власності США // Матеріали 8-ої Міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадян громад суспільству – до правової держави» 26 квітня 2013 року, м. Харків. С. 170-173

9. Tom W. Bell Graduated consent in contract law and tort law: toward a theory of justification // Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series No. 2014-03

10. Restatement (Second) of Contracts § 204 (1981).

11. Жилінкова О.В. Уявна ліцензія як форма реалізації прав інтелектуальної власності - досвід США та питання можливості застосування в Україні // Юридична Україна, № 6, 2013. С. 54-59.

12. Julie E. Cohen, Lydia P. Loren, Ruth L. Okediji, Maureen A. O'Rourke, Copyright in A Global Information Economy, Third Edition. Aspen Publishers. 2010. С. 6-8-614.

13. Основные проблемы частного права: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Александра Львовича Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010. С. 75.

14. Martijn W. Hesselink Democratic contract law // Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2014-24. с. 4. http://ssrn.com/abstract=2408426
Номер
Розділ
Статті