Деякі проблеми виконавчого провадження та можливі шляхи їх вирішення

  • М. В. Руденко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: рішення суду, виконавче провадження, Державна виконавча служба України, державний виконавець, ефективність

Анотація

у статті аналізуються питання вдосконалення механізму примусового виконання судових рішень, головним чинником якого має стати налагодження ефективної діяльності Державної виконавчої служби України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Постанова Верховної Ради України від 19.03.2013 р. №33-VII «Про проведення парламентських слухань на тему «Про стан виконання судових рішень в Україні»» // Голос України, №58 (5558), 27 березня 2013 р.

2. Дудінов В. Потрібно створювати підрозділи фізичного захисту державних виконавців / В. Дудінов // Урядовий кур’єр, 17 грудня 2013 року №233.

3. Стадник Г.В., Миронюк І.В. Правове регулювання виконавчого провадження в Україні на сучасному етапі / Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 300.

4. Кондратьєва О. Виконання судових рішень: нові закони та проблеми / О. Кондратьєва // Юридичний вісник України 2-8 лютого 2013 року №5 (980).

5. Фурса С. Новым процессам нужна кодификация. О становлении и развитии новых процессуальных отраслей науки на Украине / С. Фурса // Юридическая практика №1-2 (680-681), 4 января 2011 года.
Номер
Розділ
Статті