Актуальные вопросы совершенствования законодательства Украины об отзыве депутата местного совета

  • М. Н. Воронов

Анотація

В статье  рассматриваются актуальные проблемы публичной ответственности субъектов местного самоуправления,  в частности  теоретические и практические аспекты совершенствования института отзыва депутата местного совета в контексте современных правовых реалий. Автором сделано ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства о статусе депутатов местных советов.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Любченко П. М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства [Текст]: монографія / П. М. Любченко. – Харків: Одіссей, 2006. – 352 с.

2. Болдирєв С.В. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування [Текст] /Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: монографія /За редакцією Ю.М.Тодики і В.А. Шумілкіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 392 с.

3. Чернецька О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України [Текст]: монографія / О. В. Чернецька. – К.: Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008. – 144 с.

4. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15

5. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010 року //Відомості Верховної Ради України. –2010. –№ 15-16. – Ст. 491.

6. Сінькевич О. В. Інститут відкликання депутата місцевої ради: проблемні питання [Текст] / О. В. Сінькевич // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. Випуск 8. – № 934. – 2010. – С.33-36.

7. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року № 93-IV //Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст.290.

8. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" від 20 листопада 2003 року/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15/ed20031209.

9. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад» від 12 січня 2007 року/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/602-16.

10. Савчин М. В. Правовий статус депутатів місцевих рад [Текст] /Муніципальне право України: підручник / За ред..Баймуратова М.О. 2-ге вид.доп. – К.: Правова єдність, 2009. -720 с.

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 56 та 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад"(справа № 1-15/2008) від 27 травня 2008 року № 11-рп/2008/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-08.
Номер
Розділ
Статті