До питання про теорію інформаційно-правової відповідальності

  • А. А. Письменицький Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: інформаційна правова відповідальність, санкції в інформаційній сфері

Анотація

Дослідження торкається процесу формування нового виду юридичних санкцій - «інформаційної правової відповідальності». Сучасний вектор розвитку інформаційно-правових відносин і обмежувальні заходи з боку влади створюють умови відокремлення частини юридичних санкцій в інформаційній сфері в самостійний вид. Цьому різновиду санкцій вже сьогодні необхідна теоретико-правова класифікація та аналіз.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Питання тимчасового припинення провайдерами трансляції російських каналів віднині переходить у правову площину // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nrada.gov.ua/ua/news/radanews/22062.html

2. Основи інформаційного права України: Навч. посіб. B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника. — К.: Знання, 2004. — 274 с.

3. Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2007. - 532 с

4. Ковалева Н.Н. Информационное право России. Учебное пособие / Н.Н.Ковалева. – М.: 2008. – 359с.

5. Про порядок акредитації представників засобів масової інформації при Центральній виборчій комісії. Постанова Центральної виборчої комісії від 19 серпня 2009 року № 118 Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 541 від 21.08.2012 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0118359-09#n10

6. Письменицький А.А., Гапотій В.Д. Загальна теорія інформаційного права: Монографія. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 300 с.
Номер
Розділ
Статті