Нормативно-правова основа адміністративно-правових режимів паспортизації та реєстрації фізичних осіб

  • К. В. Ростовська Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: законодавство, норми, система, права і свободи, режими, режимні правила, паспортизація, реєстрація

Анотація

в даній статті проаналізовано законодавство, яке є основою функціонування адміністративно-правових режимів паспортизації та реєстрації фізичних осіб. Запропоновано власну систему нормативно-правової основи вказаних режимів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Гаврушко Ю.Ф. Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та євро регіональному рівнях : дис. канд. юрид. наук : 12.00.11 / Гаврушко Юлія Филимонівна. – К., 2005. – 204 с.

3. Basic Documents on Human Rights (Brownlie ed., 2nd.). – London, 1981/ - 492 p.

4. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 16. – Ст. 146.

5. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – Ст. 179.

6. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України : Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18. – Ст. 101.

7. Про затвердження Положення про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : Постанова Верховної Ради України № 2503-ХІІ від 26 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 37. – Ст. 545.

8. Про затвердження правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документу дитини, їх тимчасового затримання та вилучення : Постанова Кабінету Міністрів України № 231 від 31 березня 1995 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua.
9. Про створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування : Постанова Кабінету Міністрів України № 327 від 15 березня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 11. – Ст. 752.

10. Про затвердження технічного опису та зразка бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України № 858 від 26 червня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 48. – Ст. 1963.

11. Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини : наказ МВС України № 1603 від 21 грудня 2004р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 4. – Ст. 241.
12. Про затвердження Порядку оформлення та видачі паспорта громадянина України : наказ МВС України № 320 від 13 квітня 2012р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 320.

13. Про правовий статус закордонних українців : Закон України від 4 березня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – Ст. 343.

14. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

15. Про імміграцію : Закон України від 19 березня 2009р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 32-33. – Ст. 486.

16. Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України: Постанова Кабінету Міністрів України № 150 від 15 лютого 2012р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 150.

17. Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і подання про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання : Постанова Кабінету Міністрів України № 1983 від 26 грудня 2002р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52. – Ст. 2400.

18. Про прикордонний режим : Постанова Кабінету Міністрів України № 1147 від 27 липня 1998р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 33.

19. Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання : Закон України від 11 грудня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 232.

20. Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів: наказ МВС України № 1077 від 22 листопада 2012р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon1.rada.gov.ua.
Номер
Розділ
Статті