Особливості правової охорони прав на кваліфіковане зазначення походження товарів

  • О. М. Волощенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: кваліфіковане зазначення походження товарів, правова охорона, засіб індивідуалізації товарів та послуг

Анотація

У статті проаналізовано юридичну природу виникнення та існування правової охорони кваліфікованого зазначення походження товарів. Визначено два критерії обмеження дії виключних прав на кваліфіковане географічне зазначення походження товарів: назва території походження товару і особистісно-вольове ставлення правоволодільця до набутих ним виключних майнових прав. Аргументовано необхідність внесення змін ч.2 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на географічне зазначення».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Международное частное право [Текст]: учебник. / Власов Н.В. [и др.] ; отв. ред. Н.И. Марышева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юридическая фирма «Контракт»; Волтерс Клувер, 2010. – 928 с.

2. С. Горленко Правовая охрана географических указаний во Франции [Текст] / Сергей Горленко // Патенты и лицензии. – 2006. – № 3. – С. 11–15.

3. ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 року N 752-XIV [Текст] // Електронний ресурс [режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752-14/page

4. Н. Мироненко Поняття суб'єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації [Текст] / Наталія Мироненко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 2. – С. 11–24.

5. Піхурець О.В., Мельниченко Ю.В. Правова природа та зміст на географічне зазначення [Текст] // Вісн. Харк. нац. університету імені В.Н. Каразіна Спеціальний випуск Серія : Право. № 929. – 2010. – С. 371–375
Номер
Розділ
Статті